Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Městské divadlo

Městské divadlo
**

Kolín, Muzea a galerie, Ostatní stavby, Divadla, sokolovny a spolkové domy

Městské divadlo bylo postaveno místní stavební firmou Hátle a Jandák v letech 1937–39 podle projektu architekta Jindřicha Freiwalda jako poslední realizace tohoto architekta v Kolíně. Základní kámen s nápisem "Kolín sobě" byl položen 28. září 1937 (dnes je v interiéru divadla) a první výkop byl proveden 28. listopadu téhož roku. Stavělo se během celého kritického roku 1938 a nové divadlo bylo po menším zpoždění oproti plánu otevřeno 12. listopadu 1939, kdy ochotnický spolek Tyl sehrál na novém jevišti Tylova Strakonického dudáka. Od roku 1948, kdy byl v Kolíně založen stálý divadelní soubor, neslo divadlo název Městské a oblastní divadlo v Kolíně, od roku 1958 to bylo Krajské divadlo Kolín. Za jeho éry došlo k první větší modernizaci divadla v letech 1984-87 podle projektu architekta Miroslava Řepy. Stálá scéna byla zrušena k 31. prosinci 1992 a od roku 1993, kdy se divadlo znovu stalo majetkem města, je to opět Městské divadlo Kolín.

Divadlo je postaveno ve funkcionalistickém slohu na obdélném půdorysu se vstupním průčelím obráceným k severu do Kutnohorské ulice a boční, průčelím do ulice Smetanovy. Ze základního hranolu budovy vystupují jen menší hranolové rizality a hmota provaziště. Elegantní pravoúhlý rastr fasád, oken a dveří zjemňují válcové dříky sloupů v průčelí, malá kruhová okénka po stranách vstupního rizalitu a kruhy opakující se v dvoukřídlých dveřích. Schodiště osvětlují průběžná vysoká okna, okna na boční fasádě jsou sestavena do pásů členěných pískovcovými deskami. Stěny budovy mají jednobarevnou omítku, kterou na převýšené části vstupního rizalitu nad korunní římsou a na hranolu provaziště doplňují plochy režného zdiva a na boční stěně mezi okny obklad z pískovce. Monumentální vstupní průčelí se zvedá nad několika stupni předsunutého schodiště a je charakteristické čtveřicí vysokých válcových sloupů, odkazujících na inspiraci v antice (stejný prvek použil autor i u divadla v Hronově a Chrudimi), nad kterými měly stát podle původního plánu terakotové sochy, které tam ale nikdy nebyly umístěny, ačkoliv byly vyrobeny (autora se nepodařilo zjistit) a jejichž fragmenty jsou dnes uloženy v suterénu divadla. Pás hladké omítky lemuje vpadlou obdélnou plochu, ve které je mezi sloupy umístěna trojice vstupů a trojice obdélných oken v patře. Horní část průčelí nad římsou tvoří úzký pás režného zdiva.

Z vestibulu s pokladnou se po několika schodech vstupuje trojicí dvoukřídlých dveří s prosklenými kruhy do spodního foyeru, který ze třech stran obklopuje hlediště. Pamětní deska v čele připomíná rekonstrukci divadla v osmdesátých letech 20. století. Foyer v patře je řešený stejně jako v přízemí, v obou těchto prostorách se zachovala část původního vybavení i teracová podlaha. Hlediště má rozměry 15 x 18 metrů a kapacitu 480 míst k sezení. Strop zdobí obaz "Český genius" od profesora Josefa Sejpka z roku 1939, v jehož lemu jsou vsazeny 342 žárovky (efektní řešení má tu nevýhodu, že žárovky nejsou odnikud přístupné a je tedy složité je vyměňovat). Jeviště se do hlediště otevírá portálem o rozměrech 5,5 × 9,5 m, který je několikrát odstupňovaný se zaoblenými rohy. V rámu nad portálem je nápis Nám i budoucím. V budově se dochovala část původního vybavení a technické prostory, z nichž za zmínku stojí kotelna s částí pozoruhodného původního zařízení k topení a klimatizaci. Okna s leptanými obrazy od sklářského výtvarníka Miroslava Janků byla osazena v roce 1949.

Dne 25. února 2013 byla ve 2. patře divadla otevřena Městská galerie na místě bývalé zkušebny a pozdější studiové scény, upravené podle návrhu architekta Davida Vávry. Divadlo se tak vrátilo k původnímu Freiwaldově konceptu, který počítal s výstavní síní v druhém nadzemním podlaží. 

Dne 30. září 2014 byl v podzemí divadla otevřen divadelní klub Scapino podle návrhu architekta Davida Vávry. Vedle barové části vznikl sál s pódiem určený k hudebním vystoupením a k představením divadel malých forem. 

Divadlo slouží k pořádání pravidelných kulturních akcí, Městská galerie je přístupná v době konání výstav středa – neděle 10.00 – 13.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod., pondělí a úterý pouze pro předem objednané skupiny a školy. Vstupné plné 30 Kč, vstupné snížené 5 Kč (děti a mládež do 18 let, studenti, ZTP a ZTP/P).

Prohlášení za památku

Městské divadlo v Kolíně není památkově chráněné.

Fotogalerie

Kolín - městské divadlo od severozápadu (2018)Kolín - městské divadlo od severovýchodu (2018)Kolín - městské divadlo, vstupní průčelí (2018)Kolín - městské divadlo, detail vstupního průčelí (2018)Kolín - městské divadlo, vstup (2016)Kolín - městské divadlo, chodba za vstupním vestibulem v přízemí (2018)Kolín - městské divadlo, pohled do hlediště (2018)Kolín - městské divadlo, schodiště (2018)Kolín - městské divadlo, bar v patře (2018)Kolín - městské divadlo, chodba provozu (2018)Kolín - městské divadlo, kuřárna (2018)Kolín - městské divadlo, leptané sklo vestibulu (2018)Kolín - městské divadlo (kolem roku 1940)Kolín - městské divadlo (kolem roku 1945)Kolín - studie divadla od Jindřicha Freiwalda (1937)Kolín - návrh vstupního průčelí od Jindřich Freiwalda (1937)

Zdroj informací

Javorin A.: Divadla a divadelní sály v českých krajích I, Praha 1949

Zubíková K.: Architektura a urbanismus města Kolína 1850–1950, diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2004

Mapa

Poloha

Divadlo čp. 557 stojí na nároží Smetanovy a Kutnohorské ulice.

GPS: 50°1'34.300"N, 15°12'21.180"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK