Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » obraz Bolestného Krista

obraz Bolestného Krista

Kolín, Ostatní pozoruhodnosti

Obraz Bolestného Krista z roku 1714, pořízený kolínským děkanem Michalem Františkem Černým jako poděkování za ochranu před poslední morovou epidemí, která za jeho pontifikátu město postihla v roce 1713.

Prohlášení za památku

Obraz jako součást výzdoby jižní stěny chrámu sv. Bartoloměje byl spolu s chrámem a ostatními stavbami na Bartolomějském návrší (zvonicí, kostnicí, starou farní školou a hradebními parkány) zapsán 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 19709/2–735 a nařízením vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 byl prohlášen Národní kulturní památkou.

Fotogalerie

Kolín - obraz Bolestného Krista na severní zdi chrámu (2006)

Zdroj informací

Urban J.: Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem. Dějiny, str. 20 (nepublikovaná práce NPÚ). Praha 2002.

Odkaz

www.bartolomejskenavrsi.cz

Mapa

Poloha

Obraz visí na severní vnější stěně chrámu sv. Bartoloměje směrem do Brandlovy ulice.

GPS: 50°1'36.630"N, 15°12'6.190"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK