Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » pamětní desky

pamětní desky

Kouřim, Pomníky, Pamětní desky

1. Pamětní deska Františka Václava Netáhlíka (15. 8. 1844 – 29. 2. 1916). Významný kouřimský rodák, který ve městě prožil celý život. Povoláním byl cukrář a v mládí působil v Kouřimi jako náčelník Sokola, kde začal v roce 1874 hrát loutkové divadlo; byla to zřejmě první sokolská loutková scéna v českých zemích. Pro divadlo vyřezal 20 loutek 30 cm vysokých a současně maloval i dekorace. Postupně zhotovil dvě další loutková divadla, jedno bylo v roce 1903 prodáno čtenářskému spolku Čech v Sofii, druhé bylo darováno do Francie. Pamětní deska z roku 1936 se nachází na náměstí.

2. Pamětní deska Václava Konráda (25. 10. 1892 – 16. 6. 1918), rodáka z nedalekého Diblíkova, později legionáře v Itálii. Zastřelen byl v Coneglianu v severní Itálii příslušníky maďarské národní gardy honvédi 18. června 1918 spolu s dalšími sedmnácti československými legionáři, v roce 1927 obdržel In memoriam Čs. medaili a Italskou medaili Fattiche di guerro. Pamětní deska byla odhalena 5. 5. 1946 (její odhalení však bylo připravováno již od roku 1938) a nachází se na původní chlapecké škole u kostela sv. Štěpána na Ptačím rynečku.

3. Pamětní deska Františka Kysely (4. 9. 1881 Kouřim – 20. 2. 1941 Praha), významného českého malíře, grafika a průmyslového a scénického výtvarníka stylu „art deco“. Spolupracoval s Pavlem Janákem, Josefem Gočárem a je m,imo jiné autorem i známé velké rozety v západním průčelí katedrály sv. Víta v Praze. Pamětní deska se nachází na jeho rodném domě čp. 78 v Kolínské u­lici.

4. Pamětní deska Matouše Collinuse z Chotěřiny (1516 Kouřim - 4. 6. 1566 Praha), odhalená 4. června 2016 u příležitosti 500. výročí narození a 450. výročí úmrtí kouřimského rodáka, který vystudoval vysokou školu v Praze a Vittenberku a poté se stal prvním profesorem klasické řečtiny na Karlově univerzitě. I když Matouš Collinus zemřel v pouhých padesáti letech, zanechal po sobě velké množství latinských a českých spisů, které dodnes budí obdiv. Našli bychom mezi nimi slovníky, učebnice, ale i teologické traktáty nebo zpěvníky a básnické sbírky. pamětní deska je na budově radnice v Kouřimi.

5. Pamětní deska Marie Rejholcové a Josefa Jindřicha Řezníčka na domě čp. 82 v Pražské ulici.

6. Pamětní deska Dr. Františka Vejdovského (24. října 1849 Kouřim – 4. prosince 1939 Praha), významného českého zoologa a profesora na Karlově univerzitě. Zabýval se především bezobratlými živočichy a jako první na světě popsal kmen vodních nitkovitých živočichů – strunovců. Pamětní deska je umístěna na jeho rodném domě v ulici Nové Město čp. 164.

Fotogalerie

Kouřim - pamětní deska Františka V. Netáhlíka (2010)Kouřim - pamětní deska Václava Konráda (2010)Kouřim - pamětní deska Františka Kysely (2010)Kouřim - pamětní deska Marie Rejholcové a Josefa Jindřicha Řezníčka (2017)Kouřim - pamětní deska Matouše Collinuse z Chotěřiny (2018)Kouřim - pamětní deska Františka Vejdovského (2018)

Mapa

Poloha

Pamětní desky z prostoru starého města v Kouřimi.

GPS: 50°0'11.560"N, 14°58'37.440"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK