Cesty a památky

Kolínsko » Krymlov » památník padlým v 1. světové válce

památník padlým v 1. světové válce

Krymlov, Pomníky, Památníky obětem světových válek

Pomník z 20. let 20. století.

Pomník je vytvořený z hrubě opracovaných žulových kamenů. Základem je obdélná deska, na které stojí obdélný sokl s prázdným otvorem vpředu, který mohl sloužit k uložení např. prstě z bojiště. Na něm je postavena trojdílná stéla, v jejíž nejniží části jsou keramické fotografie padlých vojáků, ve střední části jmenný seznam a v nejvyšší části nápis: ČSR / PADLÝM HRDINŮM VĚNUJÍ OBČANÉ OBCE KRYMLOVA 1914 – 1918. 

Seznam padlých: AL. CENDELÍN, JOS. ŠMEJKAL, FRANT. DRAŽIL, ANT. ŠMEJKAL, ALOIS FÖRSTER, VLAD. SOUKUP, JOS. JANOUŠEK, JOS. ZELENKA, JOS. HANZÁLEK, ANT. HEŘMAN, VÁC. VEDRAL, FRANT. SOBOTKA, JOS. VOSECKÝ, FRANT. SVOBODA, EM. LÁGER, ANT. PÍŠA, JOS. MEJZER, FRANT. CHLAPEC, JOS. CHLAPEC, FR. VEKERBAUER, JOS. KUBELKA, FRANT. VOLAFKA.

 

Prohlášení za památku

Památník není evidován v centrální evidenci válečných hrobů a pietních míst.

Fotogalerie

Krymlov - památník padlým v 1. světové válce (2018)

Mapa

Poloha

Památník stojí uprostřed obce při hlavní silnici do Lhotek.

GPS: 49°57'26.809"N, 14°55'40.180"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK