Cesty a památky

Kolínsko » Lhotky » památník padlým v 1. a 2. světové válce

památník padlým v 1. a 2. světové válce

Lhotky, Pomníky, Památníky obětem světových válek

Památník padlým v 1. světové válce, odhalený v roce 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku Československa. V roce 1947 byl památník doplněn o jméno oběti 2. svétové války.

Památník je vytvořen z červeného nučického pískovce a zdobí ho motiv smuteční vrby, pod kterou je vsazena deska z černé leštěné žuly s nápisy: ZA SVOBODU PADLÝM 1914 – 1918 / VENCL ALOIS, BUCHAL JOSEF, BUCHAL FRANTIŠEK, CENDELÍN FRANTIŠEK, HÁJEK ANTONÍN, NEHASIL BOHUMIL, SVOBODA JOSEF, VANĚK JAN, VRABEC JOSEF / VÁLEČNÝMI ÚTRAPAMI ZEMŘELÝM / VENCL ANTONÍN, KULHAVÝ OTAKAR, KULHAVÝ FRANTIŠEK, KRÁKORA JOSEF / VĚNUJE RODNÁ OBEC 1928. Pod deskou je doplněna menší destička s nápisem: JOSEF FALTA ČSL. LETEC / UMUČEN v KONC. TÁBOŘE 1943.

V kronice se zachoval zápis,l popisující odhalení památníku: U pomníku přednesl slavnostní řeč, hluboce procítěnou národní myšlenkou, řídící učitel pan Kondrys z Barchovic. Slovy ohnivými ku konci prosil shromážděný lid, by nezapomněl běd a utrpení národa i jeho oběti v třistaleté porobě, od Bílé Hory až do 28. října 1918. Závěr řeči patřil ocenění zásluh prezidenta T.G. Masaryka a přednes básní sirotky po padlých, pohnul i otužilé muže k slzám

Prohlášení za památku

Památník je evidován v centrální evidence válečných hrobů a pietních míst pod číslem CZE-2110-33140.

Fotogalerie

Lhotky - památník padlým (2017)

Mapa

Poloha

Památník stojí v centru obce při silnici č. II/334 Sadská - Kouřim.

GPS: 49°57'16.054"N, 14°57'18.574"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK