Cesty a památky

Kolínsko » Lipany » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Lipany, Archeologická naleziště

1. Nálezy z doby kamenné  (neolit a eneolit)

Ve sbírkovém fondu Národního muzea v Praze je z katastru Lipan evidováno 24 předmětů neolitického a eneolitického stáří, z toho počtu jsou devíti nálezy zastoupeny broušené kamenné nástroje. Jedná se například o kamennou sekeru s ostrým břitem předanou v roce 1901 majitelem lipanské cihelny panem Milnerem nebo sbírku zakoupenou v roce 1919 od pana Pečenky: tři kamenné sekeromlaty s provrtem a šikmým týlem, zlomek sekeromlatu, plochou kamennou sekerku, klín s oblými hranami a tlustým týlem a pazourkový nůž.

2. Nálezy ze starší doby bronzové (kultura únětická)

  • V roce 1891 věnoval Jan Waněk, ředitel lichtenštejnského velkostatku v Radimi, Národnímu muzeu bronzovou sekerku s postranními lištami z období únětické kultury (2000 - 1800 př. n. l.), nalezenou na katastru Lipan.
  • V roce 2007 doplnil v Národím muzeu sbírku předmětů z doby bronzové, nalezené na katastru Lipan, Jiří Jechout o misku, bronzovou jehlici s ulomenou hlavičkou, bronzovou jehlici se silně profilovanou vroubkovanou hlavičkou a keramický přeslen.

3. Nálezy z doby keltské (doba halštatskádoba laténská)

Na okraji obce při západní straně silnice do Chrášťan byly v letech 1982-84 nalezeny střepy z 5. – 1. stol. př. n. l. a pět železných předmětů (sekyra, dva nože, radlice a rožeň) z 3. stol. př. n. l. Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.

4. Nálezy z doby stěhování národů (doba římská)

Několika nálezy v letech 2016 - 2020 byla doložena existence germánského sídliště v poloze Ke Hřibům na severním okraji Lipan. Mezi významnější nálezy patří například stříbrné mince císařů Antonia Pia (146 n. l.) a Traiana Decia (249 - 251 n. l.), dvojdílná bronzová spona (4. století) a destičková spona typu svastika (2. - 3. stol.).

5. Nálezy z mladší doby hradištní (raný středověk)

V roce 1882 bylo při stavbě cesty z Lipan do Vitic objeveno mladohradištní pohřebiště s kosterními pozůstatky, u kterých byly identifikovány bronzové záušnice patrně z 11. století. Informaci o nálezu přinesl tehdejší starosta obce Josef Fiala, přestože ho lze poměrně přesně lokalizovat, jeho rozsah neznáme.

6. Nálezy z vrcholného středověku (bitva u Lipan)

V průběhu staletí bylo v katastru Lipan nalezeno velké množství drobných militarií, které lze spojovat s bitvou, jejich původ je ale většinou neznámý a chybí jakékoliv nálezové okolnosti, nacházejí se rozptýleně v depozitáři Národního muzea, Regionálního muzea v Kolíně a jeho pobočkách Podlipanském muzeu v Českém Brodě a Muzeu Kouřimska v Kouřimi. V budově místního zámku měla být ještě na konci 19. století kolekce nálezů spojovaných s bitvou, její osud je ale rovněž neznámý. Zdokumentovány jsou nálezy, provedené při povrchových sběrech pomocí detektorů kovů v letech 2016-20, provedené Zdeňkem Šámalem. Nalezl celkem 16 železných hrotů střel do kuší (14. - 15. století), 16 projektilů do palných zbraní vzniklých ať již odesknutím z tyčoviny nebo odlitých, přičemž jeden měl v okruží reliéfní kříž, celkem 4 kusy jezdeckých ostruh z 1. poloviny 15. století, několik mincí (například stříbrný parvus z doby Václava IV., pražské groše z doby vlády Jana Lucemburského i Václava IV. nebo bavorský fenik Jindřicha IV.) a řada předmětů denní potřeby (prsten s geometrickými vzory, opaskové závěsy, kování nože a přesleny).

Fotogalerie

Lipany - archeologické nálezy, železné keltské předměty (kresba Rybová a Motyková, 1983)

Zdroj informací

Beneš Z., Militká L., Šámal Z.: Nové pravěké a raně středověké nálezy z areálu bojiště u Lipan, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 22, str. 663 – 678. 2018. 

Šámal Z.: Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434, diplomová práce, str. 71 - 76 a 102 - 115. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologii. Praha 2020.

Mapa

Poloha

GPS: 50°2'3.774"N, 14°56'21.834"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK