Cesty a památky

Kolínsko » Malotice » socha sv. Prokopa

socha sv. Prokopa
**

Malotice, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z roku 1703, zřízená nákladem Františka Damiána ze Šternberka, je snad dílem kutnohorského sochaře Františka Martina Katterbauera. V roce 2014 byla socha restaurována.

Socha stojí na vysokém podstavci, zakončeném profilovanou římsovou hlavicí. Na čelné stěně je šternberský znak v rámu s konkávně vykrojenými rohy a druhotně uvedené datum 1826 (týká se zřejmě opravy sochy). Vlastní postava světce je zachycena v barokně otevřené a pohybově dramatické kompozici. Šroubovitý pohyb těla, křivky a předstupy jeho drapérie jsou v souladu s dramatickým výrazem tváře a gestem pravé ruky, což má vztah k ležící postavě pokořeného ďábla. V levé ruce drží kovovou berlu.

Socha původně stávala na křižovatce silnic mezi Maloticemi a Ždánicemi západně od vsi, kde se dodnes říká U Svatých Janů spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o zajímavý doklad barokní zbožnosti a dobové krajinářské kompozice..

Prohlášení za památku

Socha je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 22096/2–824.

Fotogalerie

Malotice - socha sv. Prokopa, celek (2017)Malotice - socha sv. Prokopa, detail (2017)Malotice - socha sv. Prokopa, šternberský znak na podstavci (2017)Malotice - socha sv. Prokopa před opravou (2006)Malotice - původní umístění soch na křižovatce (© 1st Military Survey, Section No. 126, Austrian State Archive, Vienna)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 320. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

 

Mapa

Poloha

Socha dnes stojí při jižní stěně kostela sv. Matouše.

GPS: 49°57'54.765"N, 14°58'37.461"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK