Cesty a památky

Kolínsko » Malotice » socha sv. Prokopa

socha sv. Prokopa
**

Malotice, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z roku 1703, zřízená nákladem Františka Damiána ze Šternberka, je snad dílem kutnohorského sochaře Františka Martina Katterbauera. V roce 2014 byla socha restaurována.

Socha stojí na vysokém podstavci, zakončeném profilovanou římsovou hlavicí. Na čelné stěně je šternberský znak v rámu s konkávně vykrojenými rohy a druhotně uvedené datum 1826 (týká se zřejmě opravy sochy). Vlastní postava světce je zachycena v barokně otevřené a pohybově dramatické kompozici. Šroubovitý pohyb těla, křivky a předstupy jeho drapérie jsou v souladu s dramatickým výrazem tváře a gestem pravé ruky, což má vztah k ležící postavě pokořeného ďábla. V levé ruce drží kovovou berlu.

Původní umístění sochy na křižovatce cest spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého je zajímavým dokladem barokní zbožnosti a dobové krajinářské kompozice.

Prohlášení za památku

Socha je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 22096/2–824.

Fotogalerie

Malotice - socha sv. Prokopa, celek (2017)Malotice - socha sv. Prokopa, detail (2017)Malotice - socha sv. Prokopa, šternberský znak na podstavci (2017)Malotice - socha sv. Prokopa před opravou (2006)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 320. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

 

Mapa

Poloha

Socha stojí při jižní stěně kostela sv. Matouše, původně stála na křižovatce silnic západně od vsi (místo je dodnes nazýváno „U svatých“).

GPS: 49°57'54.690"N, 14°58'37.210"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK