Cesty a památky

Kolínsko » Molitorov » zámek

zámek
**

Molitorov, Zámky, Zámky dochované

Při dvoře v majetku Jiřího Molitora z Mühlfeldu vznikla po roce 1650 obytná budova, která se však v písemných pramenech jako zámek nepřipomíná. Obytnou budovu dvora nechal na dvoukřídlý zámek přestavět zřejmě v letech 1790–93 hrabě František Karel Cavriani, hejtman Kouřimského kraje, který Molitorov koupil v roce 1789, nebo nejpozději jeho syn Václav Cavriani kolem roku 1805. V roce 1838 koupil molitorovský statek i se zámkem od města Kouřimi Rafael Veselý, jeho syn Hubert Veselý byl zástupce Kolína a Poděbrad v říšské radě a od roku 1850 starostou nově vzniklého kouřimského okresu. Jeho syn Jaroslav Veselý nechal v letech 1908–09 zámek přestavět podle plánů, které vypracoval významný architekt Dušan Samo Jurkovič. Při přestavbě byly především upraveny interiéry, které jsou vyzdobeny v duchu českého a moravského lidového umění a zámek byl pokryt stejně koncipovanými fasádami. Rodině Veselých patřil zámek do roku 1948, kdy byl znárodněn.

Od roku 1950 bylo v zámku umístěno zahradnické učiliště, které navázalo na tradici založenou Jaroslavem Veselým, který v okolí založil rozsáhlé školky, okrasné zahrady a zřídil konzervárnu ovoce. V roce 1991 bylo učiliště zrušeno a zámek přešel do soukromého vlastnictví. Po vystřídání několika majitelů ho v roce 2004 koupila Radka Cosmi, která ještě v témže roce zahájila generální rekonstrukci. V roce 2014 byl podle archivních plánů, zaslaných z Jurkovičova muzea v Brně, rekonstruován hlavní vchod, zastřešený pergolou a doplněný malbou rostlinného motivu. Po skončení oprav bude zámek sloužit jako obytný dům, stylový penzion a vzniknout zde má i muzeum Dušana Sama Jurkoviče.

Zámek tvoří dvoukřídlá jednopatrová budova, jejíž mansardová střecha krytá šindelem vrcholí věžičkou. V podlaze 1. patra se dochovaly stropní vazné trámy datované rokem 1787, z Jurkovičovy přestavby se dochoval jeden strop, vyřezávané trámy, různě zdobené lišty, obložení stropů, dveří a oken a dřevěné schodiště. Okolo zámku se rozkládá park o rozloze 1 ha, ve kterém roste mimo jiné velmi vzácný smrk sloupovitý (Picea abies Cupressina).

Stavba molitorovského zámku patří k nejvýznamnějším architekturám počátku 20. století na Kolínsku spolu se stavbami od architekta Jana Kotěry v Ratboři, Josefa Gočára v Libodřicích nebo Oldřicha Lisky v Pečkách.

Zámek je po dobu oprav nepřístupný a současní majitele žádají o respektování tohoto stavu.

Prohlášení za památku

Zámek je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 13813/2–813.

Fotogalerie

Molitorov - zámek, pohled od východu (2016)Molitorov - zámek, severovýchodní průčelí (2016)Molitorov - zámek, Jurkovičův vstup (2016)Molitorov - zámek, detail severovýchodního průčelí s věží (2016)Molitorov - zámek, pohled z parku (7. 9. 2013)Molitorov - zámek, parková věžička (7. 9. 2013)Molitorov - zámek, nádvoří (7. 9. 2013)Molitorov - zámek, nádvorní pavlače (7. 9. 2013)Molitorov - zámek, vstupní průčelí od severozápadu  (2010)Molitorov - zámek, celkový pohled od jihu (2006)Molitorov - zámek, vstupní průčelí od severozápadu (poč. 20. stol.)Molitorov - zámek, pohled z parku (poč. 20. stol.)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Rišlink V.: Kouřim a okolí – průvodce po kulturních památkách. Kouřim 2000.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zámek čp. 1 stojí jižně od středu obce při cestě do Diblíkova.

GPS: 49°59'41.780"N, 14°57'32.060"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK