Cesty a památky

Kolínsko » Pečky

Pečky
Pečky - znak města

První písemná zpráva o dnešních Pečkách je z roku 1225, kdy se v darovací listině krále Přemysla Otakara I. připomíná jako svědek, zeman Jan z Peček. Z písemných dokladů jsou známa i jména některých pokračovatelů rodu, Jarohněva z Peček v roce 1359, Drslava z Peček v roce 1373 a Zdeňka z Peček z roku 1408. Pečky byly v těchto dobách malou poddanskou zemědělskou osadou (v urbáři z roku 1553 se píše, že Bohouš z Bítova zde drží pět čtvrtí lánu a je tu i třináct dalších usedlostí o rozloze sedm a půl lánu, ve vsi je dále jeden masný krám a dvě krčmy; o téměř sto let později, v roce 1651, zde bylo celkem patnáct usedlostí, jejichž celková výměra se však od roku 1553 nezměnila), často měnící své majitele a často se dělící mezi několik panství nebo majitelů - části Peček v průběhu staletí náležely Radimi, Českému Brodu, Plaňanůn, Cerhenicím, Poděbradům, Kostelci nad Černými lesy nebo Svojšicím; tato situace prakticky trvala až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Největší podíl na rychlém rozvoji Peček měla výstavba železniční trati Praha – Kolín – Česká Třebová v letech 1843-45, neboť v Pečkách byla zřízena stanice pro lázně Poděbrady (název Pečky - Poděbrady). Rozvoj obce vedl tehdejší místní představitele ke snaze o povýšení obce na městys. Žádost o povýšení byla odeslána císařskému dvoru již v roce 1870. K vydání Císařského rozhodnutí, kterým je obec povýšena na městys, však dochází až o 9 let později, v roce 1879. Přes všechny snahy tehdejších představitelů městyse Pečky došlo k povýšení Peček na město až v roce 1925 rozhodnutím tehdejšího ministerstva vnitra Československé republiky.

Pečky byly v letech 1850 - 1960 součástí okresu Poděbrady, v letech 1960 - 2007 okresu Nymburk a od roku 1996 jsou součástí okresu Kolín.

Pečky jsou zastávkou č. 9 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

František Jiří Mach (* 5. 8. 1869 Kutná Hora – † 10. 12. 1952 Pečky) - český hudební pedagog a skladatel, od roku 1892 až do důchodu byl učitelem a ředitelem měšťanské školy v Pečkách.

Josef Křovák (* 12. 10. 1884 Pečky – † 3. 9. 1951 Škvorec) - český geodet, přednosta triangulační kanceláře a autor tzv. Křovákova zobrazení tehdejšího Československa (1922-33), které se používá dodnes.

Karel Truksa (* 24. 6. 1885 Pečky – † ?) - významný český architekt, propagátor moderních směrů, které ve své vlastní praxi uplatňoval zvláště v pojetí sakrálních staveb Církve československé.

Václav Štěpán (* 12. 12. 1889 Pečky – † 24. 11. 1944 Praha) - český klavírista, pedagog, muzikolog, estetik, skladatel a publicista.

Vladimír Renčín (* 6. 12. 1941 Pečky– † 4. 10. 2017 Praha) - výrazný český ilustrátor, karikaturista a kreslíř, autor svérázného humoru a originálních kreslených postaviček.

Původ názvu

Obec se původně jmenovala Pečky Podblatné, někdy také Pečky na Podblatí (na přelomu 19. a 20. století také Pečky na státní dráze k odlišení nedalekých Červených Peček). Dnes používaný tvar Pečky se ustálíil v 70. letech 19. století, ale postupně vyvíjel od Petschka, Petschek, Peczka po Peček v 1. polovině 19. století. Původ názvu Pečky není zřejmý, mohl se vyvinout ze staročeského "pičit se" (viz nedaleká Pičhora) tedy vyčnívat, ukazovat se - obec vyčnívala v okolní bažinaté krajině, nebo z německého "petschieren", což znamená pečetit.

Znak a vlajka obce

Znak byl městu udělen výnosem Ministerstva vnitra v roce 1931 a jeho autorem je pečecký stavitel František Uher, rodák z nedalekých Chotutic. Má tvar polceného a ve spodní polovině štípeného stříbrného francouzského štítu, do kterého je v horním poli vložena červená silueta továrny s vysokým komínem (symbol rozvinutého průmyslu města), na pravou dolní čtvrtinu zlaté barvy je vložena cukrová homole obalená černým papírem (symbol cukrovarnictví) a na levou dolní čtvrtinu zlatý pšeničný klas bez stébla (symbol zemědělství, ze kterého město vzešlo). Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla dne 8. listopadu 2016 usnesením č. 56 schválena vlajka města vytvořená heraldikem Janem Tejkalem podle znaku města. Tvoří ji pět svislých pruhů - žlutý, bílý, červený, bílý a modrý, ve žlutém pruhu je bílá, černě zabalená homole cukru a v modrém pruhu je žlutý pšeničný klas bez stébla.

Administrativní údaje

Pečky jsou městem, jehož součástí je obec Velké Chvalovice. Katastrální výměra činí 10,75 km² a žije zde 4 751 stálých obyvatel (1. ledna 2018).

Odkaz

www.pecky.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Pečky leží 14 kilometrů severozápadně od Kolína v nadmořské výšce 194 metry.

V tomto městě naleznete

Fotogalerie

Pečky - střed města (2019)Pečky - radnice a kostel sv. Václava (2019)Pečky - pečecké dominanty (2019)Pečky - zimní radnice (2010)Pečky - tajuplná místa Podlipanska

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK