Cesty a památky

Kolínsko » Poříčany » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Poříčany, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

1. nálezy z doby keltské (doba halštatská a doba laténská)

  • Při stavbě železniční trati a nádraží (1884–99) byly odkryty kostrové hroby ze 4. – 3. stol. př. n. l., nálezy byly umístěny do Národního muzea a muzea v Českém Brodě.
  • V 80. letech 20. století prozkoumal na Pískovém vrchu na severovýchodním okraji obce PhDr. Vladimír Čtverák přes 468 objektů sídliště* ze 7. – 5. stol. př. n. l. jako chaty, sila, příkopy a valy s palisádou. Jedním z nejvýznamnějších úspěchů české archeologie je odkrytí dílny na zpracování surového jantaru baltského původu na korálky, zlomky mořských červených korálů a mušle Cypraea Tigris, který žije pouze v Rudém moři, Indickém a Tichém oceánu. Jelikož se také dochovaly doklady o zpracování železa a bronzu, zřejmě se jednalo o sídliště s centrální funkcí. Nálezy z Pískového vrchu jsou uloženy v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze.
  • V místě Černá obora na katastru obce byla odkryta polozemnice z 5. stol. př. n. l. a kolekce střepů ze 3. – 2. stol. př. n. l.

2. nálezy z raného středověku (Slované)

Při rozsáhlém archeologickém výzkumu vyvýšeniny v poloze Na Seňarku severovýchodně od Poříčan objevil v 80. letech 20. století PhDr. Vladimír Čtverák slovanskou osadu, ve které prozkoumal pět slovanských jam, převážně obilnic. Jámy obsahovaly zlomky nádob datovaných do 8. století, pražnice (nádoby na pražení zrna), žernovy (otočné mlýnky) a bronzový prsten. V roce 1995 bylo o 200 metrů dále u paty vyvýšeniny, poblíž řeky Šembery a níže o 25 metrů, odkryta slovanská polozemnice o rozměru 3×2,5 metru. Dá se tedy usuzovat, že osada existovala v údolí řeky, ale pro vysokou hladinu spodní vody bylo obilí skladováno na vyvýšenině. Místní slovanské osídlení mělo jistě úzký vztah k nedalekému hradišti v Klučově.

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 243. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

Bližší údaje o nálezech mi nejsou známy.

GPS: 50°6'54.911"N, 14°55'7.980"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK