Cesty a památky

Kolínsko » Klučov

Klučov
Klučov z hradiště od severovýchodu (2008)

Klučov se poprvé připomíná v písemných pramenech k roku 1250 za Odřicha z Klučova, v roce 1295 v majetku Jakuše, Jindřicha a Jana z Klučova, v roce 1318 Ctibora z Klučova a v roce 1323 královského služebníka Hrabiše a jeho manželky Bohuslavy, dcery Soběslavy z Klučova. Za vlády Karla IV. zde byl v 1etech 1354 – 1372 majitelem Pešek z Klučova. Podle kolínské městské knihy získal nedlouho před rokem 1380 klučovské zboží Jan z Klučova, potomek staroměstských Olbramoviců. O něm je známo, že se v roce 1399 zúčastnil bojů proti české šlechtě na straně krále Václava IV. Po roce 1407 se dostal Jan z Klučova do tíživé finanční situace, která jej donutila k postupnému prodávání jednotlivých statků a nedlouho před rokem 1418, když prodal Mikešovi Divůčkovi z Jemniště i Klučov, také k přesídlení na hrad ve Škvorci. Po Mikešovi Divůčkovi z Jemniště se stal v roce 1419, nebo nedlouho poté, majitelem Klučova Vilém z Kounic, který na počátku husitské revoluce aktivně pomáhal císaři Zikmundovi v boji proti husitům. Koncem dubna 1421 Pražané Viléma z Kounic na klučovské tvrzi obléhali a posléze jej donutili, aby změnil politicko-náboženskou orientaci a přijal utrakvismus. V následujících letech se Vilém psal z Kounic a Klučova, ale už od roku 1431 sídlil na hradě Kamýku, který si tehdy koupil. Na sklonku života, v roce 1478, odkázal celý majetek svému příbuznému Petrovi ze Lstiboře, od jehož syna Jana ho v roce 1510 koupil Michal Slavata z Chlumu, majitel Kostelce nad Černými lesy. Po Slavatově smrti v roce 1534 přešlo klučovské zboží doživotně na jeho manželku Elišku Pňovskou ze Sovince (zemřela roku 1544) a pak bylo připojeno natrvalo ke kosteleckému panství, k němuž patřil až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

V roce 1870 byla v Klučově zřízena železniční zastávka na Olomoucko-pražské dráze a v roce 1901 byl regulován tok říčky Šembery kvůli povodním z let 1872, 1886, 1889 a 1901). Po první světové válce byl vyvlastněn velkostatek a pozemky Lichtenštejnů, polnosti byly rozpachtovány mezi drobné rolníky a zástavba v obci rozšířena až k železniční trati. Během druhé světové válka byla klučovská škola a další místní budovy zabaveny pro účely německé armády (umístění více než 500 mužů německé pěchoty), v roce 1944 zde bylo zřízeno skladiště vojenských uniforem pro německou armádu. V roce 1945 byl Klučov bombardován anglickým a americkým letectvem.

Původ názvu

Původ názvu obce od staročeského slova "klučit", tedy odstraňovat pařezy po vykácení lesa za účelem získání zemědělské půdy nebo místa pro založení obce.

Administrativní údaje

Klučov je dnes samostatnou obcí, jejíž součástí jsou obce Lstiboř, Skramníky a Žhery. Katastrální výměra činí 14,44 km² a žije zde 985 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Pohled na Klučov od severu, v pozadí vlevo vrch Kouřimka (247 m. n. m.)

Odkaz

www.klucov.cz

Mapa

Poloha

Klučov leží 4 kilometry severovýchodně (22 kilometrů severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 207 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK