Cesty a památky

Kolínsko » Přistoupim » hradiště

hradiště
**

Přistoupim, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Významné slovanské hradiště, jehož areál je ze západu, severu a východu chráněn strmými svahy Jalového potoka. Vnitřní hradiště má půdorys nepravidelného pětiúhelníku s rozlohou 6 ha, původně bylo chráněno valem a dřevohlinitou hradbou po celém obvodu. Val je dodnes dobře patrný ve východním a jihovýchodním úseku, kde dosahuje výšky až 2,5 m., na dalších místech je val nižší nebo rozoraný. K tomuto vnitřnímu hradišti se přimykalo předhradí o rozloze 7,5 ha s několikanásobným opevněním po obvodu, oddělené od vnitřní části hlubokým příkopem. Nalezené zlomky raně středověké keramiky řadí počátek hradiště na konec 8. století, hlavního rozkvětu dosáhlo v průběhu 9. století.

Hradiště bylo několikrát prozkoumáno, nejprve v 50. letech 20. stol. PhDr. Jaroslavem Kudrnáčem, CSc., naposledy při archeogeofyzikálním měření v 90. letech 20. století pod vedením RNDr. Romana Křivánka.

Místní tradice klade na přistoupimské hradiště setkání svatého Václava s kouřimským knížetem Radslavem, o čemž pojednává místní pověst. Jiná tradice ovšem klade tuto událost do nedaleké Štolmíře nebo Tuklat.

Prohlášení za památku

Hradiště bylo zapsané do Ústředního seznamu kulturních nemovitých památek ČR pod číslem 41637/2-904.

Fotogalerie

Přistoupim - slovanské hradiště, pohled na akropoli ze zvonice u kostela (2014)Přistoupim - slovanské hradiště, valy (2006)Přistoupim - slovanské hradiště, úvozová cesta, oddělující ve valech obě části hradiště (2006)Přistoupim - slovanské hradiště, letecký pohled

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 275. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

Hradiště se rozkládá na výrazném ostrohu Šance (Svatováclavské šance) nad severovýchodním vsi.

GPS: 50°3'21.720"N, 14°52'53.299"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK