Cesty a památky

Kolínsko » Radovesnice II » památník padlým v 1. světové válce

památník padlým v 1. světové válce
*

Radovesnice II, Pomníky, Památníky obětem světových válek

Monumentální památník z roku 1925 od sochaře Václava Suchomela.

Obec Radovesnice oslovila v roce 1924 hořickou sochařskou školu s prosbou o návrh na pomník padlým, k jehož postavení vzešel podnět ze strany místního hasičského sboru. Byla ustanovena komise, skládající se ze zástupců obce, hasičského sboru, Sokola a pozůstalých padlých vojínů, která ze tří zaslaných návrhů vybrala právě Suchomelův návrh. Pro sochu bylo vybráno exponované místo v centru obce, kde stála původně socha Jana Nepomuckého, která byla přemístěna do čtvrti zvané „Famílie“. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo 14. srpna 1925.

Základ celého monumentálního díla tvoří uměle zbudovaná vyvýšenina, ohrazená drátěným plůtkem, na které stojí dvakrát odstupněný obdélníkový sokl se schůdky, jehož horní část vytváří iluzi skály. Na jeho čelní straně, která je orientována k severu, je umístěn nápis: OBĚTEM VÁLKY SVĚTOVÉ 1914-1918, provedený stylizovaným secesním písmem, nad ním je umístěn reliéfně provedený znak českého státu a nad českým lvem je umístěn svatoštěpánský kříž. Na pravé straně podstavce se nachází nápis: Z VDĚČNOSTI A LÁSKY POSTAVILI SPOLUOBČANÉ LÉTA PÁNĚ 1925 a na jeho zadní straně pak nápis: NÁVRH PROF. SUCHOMELA. Sokl vrcholí sochou umírajícího hrdiny v podobě mladého muže, jehož tělo v záklonu, vytočené k pravé straně, je okovy připoutáno ke skále. Hrdina je zobrazen nahý, ve spodní části je jeho tělo zakryto draperií s harmonicky rytmizovanými paralelními záhyby, přepadávající přes jeho pravou nohu. V pravé ruce drží meč, levou ruku, v lokti zalomenou, si klade na prsa. Tělo je velkoryse expresivně propracované, zvláště v oblasti hrudníku a obličeje. Výraz tváře je útrpný, svědčící o bolesti, kterou muž prožívá. Socha byla vytvořena pro pohled ze všech stran, její zadní část je však z velké části překryta podstavcem, který je v této části plochý.

Hlavním rysem celého díla je monumentalita a jistá expresivnost, postava je podána realisticky, akcentována je však odvážná zkratka, která ono monumentální působení intenzivně umocňuje.

Prohlášení za památku

Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky z 17. 1. 2006 nebyl památník prohlášen kulturní památkou.

Fotogalerie

Radovesnice II - památník padlým v 1. světové válce, celek (2018)Radovesnice II - památník padlým v 1. světové válce, detail (2018)Radovesnice II - památník padlým v 1. světové válce, nápis na čelní straně (2018)Radovesnice II - památník padlým v 1. světové válce, nápis na boku (2018)Radovesnice II - památník padlým v 1. světové válce, nápis na zadní straně (2018)

Mapa

Poloha

Památník stojí v centru obce.

GPS: 50°6'14.670"N, 15°22'3.814"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK