Cesty a památky

Kolínsko » Rostoklaty » hřbitov s ohradní zdí a bránou

hřbitov s ohradní zdí a bránou
*

Rostoklaty, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi

Kolen kostela je bývalý hřbitov oválného tvaru, tvořící terasu, obehnaný ohradní zdí z roku 1688. Ohradní zeď je z pískovce s příměsí cihel, dovnitř spádovaná, krytá dvěma řadami cihel. Na západě je hřbitov ukončen podél silnice přímým úsekem s podezdívkou a s pilířky z pískovcových kvádrů. Na jihozápadě byla zřícená zeď opravena vyzdívkou s použitím cihel a starých náhrobníků. Hřbitov u kostela byl zrušen v roce 1931, kdy byl otevřen nový hřbitov u hlavní silnice I/12.

Vstup do areálu je na severozápadní straně pozoruhodnou zděnou bránou* z pískovcových kvádrů a cihel, vystavěné v roce 1688. Brána je členěna pilastry bez hlavic, nesoucími bohatě profilovanou římsu, krytou pálenými dlaždicemi. Nad římsou se zdvíhá štít s tvarovanými křídly a zesílenou střední částí s dvěma pravoúhlými slepými okénky, nad miž profilovaná římsa krytá také pálenými dlaždicemi a ukončená obloukem, podél kterého dvě koule na konkávně probraných soklech. Oblouk je ukončen kovaným železným křížkem se spirálovými sponkami u paty a srdcovitým zakončením břeven. V bráně je vsazený pískovcový obloukový portál s vyzazenými hlavicemi a klenákem, podélně zdobený rytými rámy. Brána byla opravena v roce 2018.

Na bývalém hřbitově se dochovalo několik velmi kvalitních náhrobků z 2. poloviny 19. století až počátku 20. století:

  • Hrobka rodiny Klinderovy (Nová Ves II čp. 4) z roku 1856 s pseudogotickou výzdobou. Na nápisové desce v horní části je nápis: ZDE ODPOČÍVÁ JOSEF KLINDERA, ROLNÍK Z NOVÉ VSI, ZEMŘEL 14. LISTOPADU 1856, STÁR 51 ROK. Na dolní desce je nápis: ANNA KLINDEROVÁ MANŽELKA, ZEMŘELA 4. ČERVNA 1868, STARÁ 63 ROKŮ. Josef Klindera byl svolavatelem Táboru lidu na Klepci v roce 1848.
  • Hrobka rodiny Strnadovy z roku 1872 s realistickým reliéfem sv. Trojice. Na nápisové desce je nápis: MATĚJ STRNAD, ROLNÍK Z BŘEŽAN, ZEMŘEL V PÁNU 31. 1. 1872 VE STÁŘÍ 79  ROKŮ / ANNA MANŽELKA JEHO, ZEMŘELA V PÁNU 19. 4. 1881 V STÁŘÍ 92 ROKŮ / ANNA STRNADOVÁ, ZEMŘELA 26. 7. 1894 V STÁŘÍ 61 LET / POKOJ BUDIŽ POPELI JEJICH:
  • Hrobka rodiny Prokůpkovy z Nové Vsi z roku 1874.
  • Hrobka rodiny Židlických z Nové Vsi a Bambáskových z limuz z roku 1884.
  • Hrobka rodiny Hladíkovy z Nové Vsi z roku 1892 s křížem a vavřínovým věncem. Na soklu je nápis: ODPOČÍVEJTE V POKOJI.
  • Epitaf Jana Sovy z roku 1919, zasazený do hřbitovní zdi. Na oválné desce je nápis: JAN SOVA, SPRÁVCE ŠKOLY V. V. ZEMŘEL 30. 9. 1919 VE STÁŘÍ 60 ROKŮ.

Prohlášení za památku

Hřbitovní zeď s bránou byla spolu s kostel sv. Martina zapsána 31. prosince 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 42142/2–848.

Fotogalerie

Rostoklaty - hřbitovní brána (2018)Rostoklaty - hřbitovní brána před opravou (2016)Rostoklaty - hřbitov u kostela, hrobka rodiny Klinderovy (2019)Rostoklaty - hřbitov u kostela, hrobka rodiny Strnadovy (2019)Rostoklaty - hřbitov u kostela, hrobka rodiny Prokůpkovy (2019)Rostoklaty - hřbitov u kostela, hrobka rodin Židlických a Bambáskových (2019)Rostoklaty - hřbitov u kostela, hrobka rodiny Hladíkovy (2019)Rostoklaty - hřbitov u kostela, epitaf Jana Sovy (2019)

Mapa

Poloha

Hřbitovní zeď s bránou je v centru obce kolem kostela sv. Martina.

GPS: 50°4'24.103"N, 14°48'9.459"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK