Cesty a památky

Kolínsko » Starý Kolín » ohradní zeď kostela s kapličkami

ohradní zeď kostela s kapličkami
**

Starý Kolín, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Hřbitovní kříže, Náhrobky

Kolem kostela sv. Ondřeje obíhá ohradní (bývalá hřbitovní) zeď, kopírující půdorys kostela, postavená v roce 1740. Po požáru v roce 1761 byla spolu s kostelem sv. Ondřeje a márnicí opravena podle návrhu kolínského stavitele Josefa Jedličky, který vypracoval v roce 1763.

Ohradní zeď je prolomena celkem třemi bránami – západní, jižní a východní a doplněna je dvěma nárožními výklenkovými kapličkami. Hřbitov u kostela byl zrušen v roce 1909 a přenesen na nové místo jižně od obce. V letech 2016-17 byly opraveny obě výklenkové kapličky, v roce 2018 pak byly opraveny jižní a západní brána, včetně restaurování mříží a obnovy obou zámkových mechanismů. Obnovu provedla firma Ing. Vojtěcha Krále, kovářské a zámečnické práce provedl Robert Myslivec.

1. Barokní výklenková kaplička s deskovým obrazem sv. Cyrila a sv. Metoděje malovaným na plechu, restaurovaným v roce 2016 Miroslavem Slavíkem. V medailonku nad nikou je obnovený obrázek sv. Jana Nepomuckého, který podle dochovaných záznamů znovu namalovala restaurátorka Zuzana Kuřátková. Kaplička stojí v jihozápadním nároží kostelní zdi.

2. Barokní výklenková kaplička s obrazem Panny Marie namalovaným na omítce, později překrytým deskovým obrazem na plechu s vyobrazením Panny Marie (zřejmě později přemalovaném obrazem sv. Václava?). Zbytek malby na omítce byl odkryt v roce 2015 při sejmutí zbytků zrezivělého plechového obrazu a byl obnoven restaurátorkou Zuzanou Kuřátkovou včetně obrázku Panny Marie v medailonku nad nikou. Kaplička stojí v jihovýchodním nároží kostelní zdi.

Kapličky jsou opatřené mohutným soklem a nikou pro umístění obrazu, kterou po stranách lemují pilastry. Pilastry vybíhají do mohutné hlavní římsy, kterou kryje prejzová střecha. Stejně zpracované mohutné římsy, kryté prejzovou střechou, mají i všechny tři vstupní brány do areálu kostela, a silně svým ztvárněním připomínají výzdobu (zejména stejného typu profilovaných říms) měšťanských domů od Josefa Jedličky v Kolíně. Po stavebně-historickém průzkumu a odvodnění zdiva provedeném v roce 2015, proběhla v roce 2016 zásluhou Starokolínského okrašlovacího spolku obnova obou kapliček pod vedením restaurátorky Zuzany Kuřátkové, která také restaurovala pozůstatek obrazu Panny Marie v kapličce v jihovýchodním nároží a oba medailonky. Obraz sv. Cyrila a Metoděje restauroval akademický malíř Miroslav Slavík. V roce 2017 byla do nik obou kapliček nainstalována ozdobná kovaná mřížka odpovídající výzdobě bran od místního kováře Vítka Pánka.

Prohlášení za památku

Ohradní zeď s kapličkami byla spolu s kostelem sv. Ondřeje a márnicí zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR 3. května 1958 pod číslem 40130/2–853.

Fotogalerie

Starý Kolín - kostelní zeď, západní brána (2019)Starý Kolín - kostelní zeď, jižní brána (2019)Starý Kolín - ohradní zeď kostela, kaplička sv. Cyryla a Metoděje (2019)Starý Kolín - ohradní zeď kostela, kaplička sv. Cyryla a Metoděje, obraz světců (2017)Starý Kolín - ohradní zeď kostela, kaplička sv. Cyryla a Metoděje, medailon se sv. Janem Nepomuckým (2017)Starý Kolín - kostelní zeď, kaplička Panny Marie (2017)Starý Kolín - kostelní zeď, kaplička Panny Marie, obnovená původní malba P. Marie (2017)Starý Kolín - kostelní zeď, kaplička Panny Marie, medailon P. Marie (2017)Starý Kolín - kostelní zeď, jihovýchodní nároží před opravou kapličky P. Marie (2015)Starý Kolín - kostelní zeď, kaplička sv. Cyrila a Metoděje před opravou (2008)Starý Kolín - kostelní zeď, kaplička Panny Marie před opravou (2015)Starý Kolín - kostelní zeď, kaplička Panny Marie v průběhu oprav (2015)Starý Kolín - kostelní zeď, kaplička Panny Marie, odkrytá malba P. Marie (2015)Starý Kolín - kostelní zeď, západní brána před opravou (2015)Starý Kolín - kostelní zeď, jižní brána před opravou (2015)Starý Kolín - kostelní zeď s kapličkou p. Marie (1962)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Stejskalová V.: Josef Jedlička a jeho synové, magisterská diplomová práce, Olomouc 2008.

Odkaz

www.starykolin.cz

Mapa

Poloha

Ohradní zeď obíhá kolem kostela sv. Ondřeje.

GPS: 50°0'33.980"N, 15°17'30.090"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK