Cesty a památky

Kolínsko » Štolmíř » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého

Štolmíř, Sochy a sousoší

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti z počátku 18. století od neznámého autora. Na soklu se dochoval poškozený sedmiřádkový nápis: TATO SSTA / TVE IEST / POSTAVE / NA PRO Č(E)ST / A SLAWV / B: S: IANA / NEPOM[UKA].

Socha původně stála na kamenném mostku přes potůček před kostelem, po jeho převedení do trubek a zrušení mostku v roce 1938 byla socha přensena na zahradu zdejší fary. Mostek je zachycen poprvé na plánu 1. vojenského mapování z let 1764–1768 na mapovém listu 109.

Prohlášení za památku

Socha sv. Jana Nepomuckého není památkově chráněna, nachází se v ochranném pásmu kulturní památky kostela sv. Havla, vyhlášeném ONV Kolín 19. března 1996. 

Fotogalerie

Štolmíř - socha sv. Jana Nepomuckého, celek (2022)Štolmíř - socha sv. Jana Nepomuckého, čelní pohled (2022)Štolmíř - socha sv. Jana Nepomuckého, boční pohled (2022)Štolmíř - socha sv. Jana Nepomuckého, detailk (2022)Štolmíř - socha sv. Jana Nepomuckého, nápis na přední straně soklu (2022)Štolmíř - můstek na mapě 1. vojenského mapování z let 1764–68 (© 1st Military Survey, Austrian Military Archive, Vienna)

Zdroj informací

Kurucová N.: Kostel sv. Havla v Štolmíři. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, str. 22. 2016

Mapa

Poloha

Socha stojí na zahradě fary čp. 5 a uvažuje se o jejím přenesení před kostel.

GPS: 50°5'6.965"N, 14°50'36.964"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK