Cesty a památky

Kolínsko » Suchdol » panský špýchar

panský špýchar
*

Suchdol, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Barokní špýchar z počátku 18. století, v letech 1839-59 sloužil potřebám místního cukrovaru. V roce 1967 špýchar vyhořel a byl pouze provizorně opraven, bez využití chátral další desetiletí. V roce 2018 byla obnovena fasáda na kratší východní stěně včetně štítu.

Rozměrná zděná čtyřpodlažní stavba obdélného půdorysu, vystavěná z lomového kamene a cihel. Na fasádách jsou zbytky původní barokní omítky. Zevně je špýchar členěn soklem a profilovanou korunní římsou. Obdélná špýcharová okénka jsou v pravidelném rozestupu a jsou rámována kamenným ostěním s lištou. Vstupní ozdobný portál v jižním průčelí je zakončen stlačeným obloukem s vrcholovým klenákem a je rovněž rámován kamenným ostěním s lištou. Nad ním je osazena pískovcová kartuše s reliéfem erbu Věžníků z Věžník. Východní a západní štít dekorují pozůstatky čučků, sedlovou střechu kryje plechová krytina. Jedná se o jedno z architektonicky i urbanisticky nejhodnotnějších panských barokních hospodářských stavení v širším okolí Kolína.

Prohlášení za památku

Panský špýchar byl 31. 12. 1966 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41107/2–1180.

Fotogalerie

Suchdol - panský špýchar, celkový pohled (2019)Suchdol - panský špýchar, znak Věžníků z Věžník (2019)Suchdol - panský špýchar, vstup v jižní stěně (2019)Suchdol - panský špýchar, východní stěna (2019)Suchdol - panský špýchar, krajinná dominanta (2008)

Mapa

Poloha

Špýchar čp. 110 stojí na západním okraji vsi při silnici do Bečvár.

GPS: 49°57'9.290"N, 15°9'35.700"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK