Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » dům čp. 3 (bývalá krčma)

dům čp. 3 (bývalá krčma)

Třebovle, Venkovské domy, Zděné stavby

Původní středověká krčma, kterou v roce 1520 koupil Jan z Velimi od jakéhosi Vojtěcha a obratem ji prodal kčmáři z Chrášťan Janu Šrámkovi. Od něho ji v roce 1522 koupil Šimek zvaný Pluhař a jeho dědicové ji v roce 1532 prodali Matěji Bartákovi z Bezdědic, majiteli Bartákovského dvora. V roce 1547 připadla krčma k černokosteleckému panství, čímž se z ní stala krčma poddanská (výsadní), která byla součástí černokosteleckého panství, později velkostatku, až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Krčma tak tvořila územní solitér mimo vlastní panství, pro které byla ovšem cenným zdrojem příjmů. Po celou dobu byla živým komunikačním centrem, kde se zastavovali při svých cestách do Kouřimi, Prahy či Kolína i cestující šlechtici a panští úředníci. Výsadou bylo to, že pivo se do ní smělo dodávat výlučně z kosteleckého panského pivovaru. V listopadu roku 1639 byla krčma vydrancována švédským vojskem generála Johana Banéra, ale za knížete Karla II. Eusebia z Lichtenštejna byla obnovena, což vzpomíná Urbář černokosteleckého panství z roku 1677. 

Do dnešní doby se dochovala zássadně přestavěná budova krčmy a brána z 18. století.

Fotogalerie

Třebovle - dům čp. 3, brána (2010)

Zdroj informací

Mrvík Vladimír J.: Z rytířů sedláky - ze sedláků rytíři. Obec Třebovle (okres Kolín) a místní nižší šlechta v raném novověku. Historický sborník Pražského okolí. Muzeum Brandýs nad Labem 2020.

Mapa

Poloha

Dům čp. 3 stojí na severní straně návsi.

GPS: 50°1'43.620"N, 14°57'44.480"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK