Cesty a památky

Kolínsko » Vyšehořovice » kamenný most (zaniklý)

kamenný most (zaniklý)

Vyšehořovice, Industriál, Mosty

Technická památka zaniklá v roce 2015.

Most přes Výmolu na silnici z Vyšehořovic do Vykáně existoval v těchto místech podle nepřímých důkazů již před rokemj 1693, neboť v zemských deských se okolní pozemky v tomto roce nazývají "U mostku". Prokazatelně zde existoval jednoobloukový kamenný most v roce 1799, poničený v roce 1819 zřejmě povodní. Záhy byl sice opraven, neboť k roku 1822 se zmiňuje jako existující stavba, zcela nově však byl vystavěn jako dvouoblouková mostní konstrukce v roce 1836. V této podobě setrval i přes drobné opravy v roce 1943 a 1976 až do roku 2015, kdy byl byl i přes nesouhlasy památkářů zbořen a nahrazen movodobou betonovou novostavbou, přestože nejevil žádné znaky stavebního narušení.

Svým provedením i umístěním představoval most významnou technickou památku, zachovanou v původní podobě. Ze stavebního hlediska most reprezentoval netypický příklad použití lomových kamenů a opracovaných kvádrů, což se u mostních děl této velikosti objevuje ojediněle. Celková délka mostu činila 14 m (z toho jen oba oblouky a středový pilíř měří dohromady na délku kolem 9 metrů). Šířka mostu činila 5,8 m, výška od horního okraje parapetu k hladině vody (za normálního stavu vody) byla přes 3 metry. Nad středovým zaobleným pilířem (ledolam) byla kamenná deska s letopočtem 1836.

Vznik mostu souvisel s intenzivním rozvojem silniční sítě a dopravy na konci 18. století a počátku 19. století, zapřičiněným změnou životního stylu s nástupem průmyslové revoluce. Most byl také stavebním dokladem řešení tehdejších dopravních potřeb, ale také dokladem technické a architektonické úrovně utilitárních neslohových staveb z období klasicismu první poloviny 19. století. Ohrožení daného typu technických památek a jejich nahrazováním novostavbami, jako důsledku jednostranného posouzení nebezpečí povodní či nároků dopravy, se stává aktuálním a frekventovaným problémem naší památkové péče; ve stejném roce byly bohužel v regionu stejným způsobem zničeny dva kamenné mosty přes Výrovku a to v Klášterní Skalici a Vrbčanech

Prohlášení za památku

Most byl spěšně zbořen dříve, než se podařilo Ministerstvu kultury prohlásit ho za kulturní památkou.

Fotogalerie

Vyšehořovice - zaniklý kamenný most od severu (2014)Vyšehořovice - zaniklý kamenný most od severu (2012 foto Jan Psota)

Mapa

Poloha

Most stával na východním okraji obce v místní části Župava, překračoval v nadmořské výšce 205 m. n. m. potok Výmola.

GPS: 50°7'10.218"N, 14°47'19.191"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK