Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky » grotta

grotta
**

Zásmuky, Ostatní stavby

K výstavbě pozoruhodného objektu grotty (okrasný pavilón typu umělé jeskyně), ani k jejím pozdějším úpravám, se dosud nepodařilo dohledat žádné písemné prameny. Vzhledem ke stylovému charakteru památky lze její vznik datovat do konce vlády hraběte Oldřicha Adolfa Vratislava ze Šternberka (zemřel v roce 1703), případně ještě do doby před rokem 1694, kdy byly zakoupeny Častolovice, které se následně staly hlavním rodovým sídlem.

Jako pravděpodobná se jeví hypotéza, přisuzující autorství projektu Giovanni Battistovi Alliprandi, který se pravděpodobně podílel na přestavbě sousedního zámku v letech 1700-01. Grotta navzdory svému drobnému měřítku totiž vcelku dobře zapadá mezi významnější Alliprandiho stavby (střední oválná síň je např. zredukovanou obdobou vestibulu Lobkovického paláce v Praze z let 1703-07, kde je totožný klenební obrazec s motivem průběžné římsy na jednoduchých pilastrech a kde byl v původní podobě rovněž uplatněn motiv atikové balustrády atd.).

Nevelká, volně stojící stavba obdélného půdorysu, s dvojicí mírně předstupujících rizalitů ve středu východního a západního průčelí. Vstupní portál v ose východní fasády má pravoúhlé ostění s půlkruhovým světlíkem v nadpraží, završeným reliéfním šternberským erbem. Jednoosá krátká boční křídla jsou na každé straně prolomena obdélným oknem v plošně tvarované šambráně. Všechna průčelí byla původně dotvořena bohatým architektonickým členěním, které se v úplnosti zachovalo pouze na východní straně. Vertikálními prvky zde jsou pilastry s římsovými hlavicemi, které nesou převýšené kládí s hladkým architrávem a mohutnou korunní římsou. Průčelí vrcholí balustrádou s hranolovými pilířky a kubicky ztvárněnými kuželkami, zakrývající nízkou pultovou střechu. Východní fasádu pokrývá v celé ploše dochovaná ornamentální mozaika z oblázků, která je je zřejmě autentickým dokladem původního vzhledu výzdoby fasád pavilonu, což dokládají zbytky mušlových růžic ve výzdobě.

Interiér má pravidelnou trojdílnou dispozici, tvořenou střední síní oválného půdorysu, kterou po stranách doprovází dvojice menších místností na půdorysu čtverce. Střední oválná síň je zaklenuta plackou s trojúhelníkovými výsečemi, boční prostory mají klenby křížové. Stěny střední síně členění průběžná římsa, podepřená osmi jednoduchými pilastry. V diagonálních osách se nacházejí čtyři půlkruhově ukončené niky, jejichž záklenky jsou opatřeny štukovým dekorem ve tvaru mušle. Na stěně naproti vstupu se nachází další široká nika s nádrží fontány, která však není nejspíše původním řešením - fontána byla pravděpodobně původně uprostřed střední síně, která byla průchozí (průchod směrem k zámku byl později zazděn, čímž vznikl uvedený výklenek, do něhož byla fontána přesunuta). Klenby a částečně i stěny všech místností pokrývá umělá krápníková výzdoba (vytvořená z odpadní strusky ze šternberských železáren), lastury, sklo a jiné lesklé materiály. , která je v ústřední síni kombinována s oblázkovou mozaikou a štukovými kartušemi s motivy fantastické architektury.

Zásmucká grotta je jeden z nejlépe dochovalých grottových pavilonů u nás, který reprezentuje jeden ze základních typů drobných zahradních staveb, rozvíjejících v prostředí střední Evropy trendy v zahradní architektuře, které se k nám dostávaly v italského a francouzského prostředí. V rozporu s obvyklými zvyklostmi je její umístění v rámci zámeckého areálu poněkud netradiční, neboť pavilón není orientován na osu nedalekého východního křídla zámku, na kterou funkčně navazuje.

V letech 1949-92, kdy zámecký areál sloužil potřebám armády, byla grotta využívána jako skladiště, přičemž byla silně zdevastována. V letech 2014-15 byly péčí majitelky zámku, Alexandry Hardegg, opraveny fasády grotty, rekonstrukce interiérů se připravuje.

Prohlášení za památku

Grotta je spolu s celým areálem zámku zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 44575/2–883.

Fotogalerie

Zásmuky - zámek, grotta, celkový pohled (2016)Zásmuky - zámek, grotta, pohled na východní průčelí (2016)Zásmuky - zámek, grotta, obraz hradu Český Šternberk na východní fasádě (2016)Zásmuky - zámek, grotta, obraz zámku Zásmuky na východní fasádě (2016)Zásmuky - zámek, grotta, ústřední prostor (2016)Zásmuky - zámek, grotta, umělé krápníky (2016)Zásmuky - zámek, grotta, štuková výzdoba (2016)Zásmuky - zámek, grotta, štuky v ústředním prostoru (2016)

Zdroj informací

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Michlovská N.: Grotta v architektuře 16. až 17. století. Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

 

Mapa

Poloha

Grotta stojí ve východní části zámeckém parku.

GPS: 49°57'13.463"N, 15°1'43.568"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK