Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky

Zásmuky
Zásmuky - historický znak města

První zmínka o Zásmukách se datuje k roku 1285, kdy byl jejím majitelem Sulislav ze Zásmuk, kuchmistr královny Guty Habsburské, první ženy Václava II. V té době se jednalo o malou osadu kolem potoka Špandava, v místě dnes zvaném Vyšehrad. Ta vznikla na vedlejší obchodní stezce, vedoucí od brodu přes Labe v Poděbradech k brodu přes Sázavu v Ratajích. V roce 1351 se ves dostala do majetku Ctibora ze Zásmuk, předka zemanského rodu Zásmuckých ze Zásmuk. Jim pak Zásmuky patřily ve druhé polovině 14. a první polovině 15. století. Od Kuneše Zásmuckého ze Zásmuk (naposledy se vzpomíná v roce 1462) získal majetek neznámým způsobem Jindřich z Vojslavic, který ho v roce 1508 prodal Oldřichovi Popelovi z Vesce a na Maloticích. Potom se zde ještě vystřídalo několik majitelů, až Zásmuky získal v roce 1533 hejtman Kouřimského kraje Adam z Říčan. Ten dosáhl v roce 1542 povýšení obce na město a zasloužil se o jeho značný rozvoj. Město i okolní vesnice byly několikrát zpustošeny v průběhu třicetileté války, během níž zahynulo 60 % obyvatelstva zásmuckého panství. Vydrancovaný majetek se dostal v roce 1637 do majetku Šternberků, za jejichž přes 300 let trvající vlády zaznamenaly Zásmuky značný rozvoj a hospodářský rozkvět. V první polovině 18. století byla pak přes Zásmuky vybudována nová, tzv. Kutnohorská císařská silnice (Praha - Kutná Hora), která dopomohla k jejich dalšímu rozvoji. V roce 1992 byl Zásmukám vrácen status města.

Zásmuky jsou také zastávkou č. 16 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

Matěj Milota Zdirad Polák (* 14. 2. 1788 Zásmuky - † 31. 3. 1856 Vídeňské Nové Město, Rakousko) - český obrozenecký básník, učitel a důstojník. Jako autor českých básní byl vysoce hodnocen i Jungmannem, Jiráskem nebo Palackým. 

František Kmoch (* 1. 8. 1848 Zásmuky - †30. 4. 1912 Kolín) - hudební skladatel, učitel a kapelník. V reakci na styl rakousko-uherských vojenských pochodů skládal Kmoch pochody hluboce zakořeněné v české lidové hudbě, byl dirigentem kolínského Sokolského dechového orchestru.

Jan Falta (* 1859 Zásmuky - † 8. 3. 1929 Zásmuky) - stavitel a veřejný činitel, po studiu na kutnohorském gymnáziu a praxi v Hradci Králové a v otcově firmě v Zásmukách se stal samostatným stavitelem, pracoval především ve šternberských službách. Byl členem městského zastupitelstva, vlasteneckých spolků a spoluzakladatelem Občanské záložny. 

Rudolf Illový (20. 12. 1881 Zásmuky –16. 1. 1943 Terezín) -  český levicový novinář, redaktor sociální poezie, básník a překladatel. Zahynul v koncentračním táboře Terezín.

Bedřich Pokorný (* 5. 2. 1883 Zásmuky - † ?) - štukatér, modelista, malíř a sochař, který v Zásmukách prožil většinu svého života. V 50. letech 20. století se odstěhoval poté, co jeho manželka v roce 1952 zahynula při autonehodě a další stopy po něm mizí. Je autorem jedinečného souboru secesních reliéfů zdobících domy na Zásmucku, plastik lvů na brány statků v okolí a dalších drobných děl.

Ze Zásmuk pocházel rod otce básníka Jana Nerudy (1834 – 1891), malý Jan Neruda v Zásmukách pobýval v letech 1836–38, domovským právem byl příslušný do Zásmuk až do roku 1864.

Původ názvu

Vznik názvu Zásmuky (pomnožný tvar) není zcela zřejmý, v minulosti se používal i v jednotném čísle jako Zasmuk. Zřejmě se jedná o původní keltské nebo germánské osobní nebo rodové jméno.

Znak a vlajka obce

Zásmuky získaly svůj znak zřejmě v souvislosti s povýšením na město v roce 1542, v modrém štítě je volná prázdná brána s hradbou mezi dvěma věžemi, vše stříbrné a kvádrované. Každá věž se dvěma černými okny vedle sebe a červenou stanovou střechou je zakončena zlatým křížkem. V bráně a pod ní je stříbrno-červeně polcená olbramovická (?) orlice se zlatou jetelovou pružinou. Údaje o udělení znakového privilegia se nedochovaly, a proto ani není znak uveden v Registru komunálních symbolů, v roce 2016 znak upravil podle heraldických zásad heraldikem PhDr. Zdeněk Kubík. Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla dne 8. listopadu 2016 usnesením č. 56 schválena vlajka města vytvořená heraldikem PhDr. Zdeňkem Kubíkem podle historického znaku. Vlajku tvoří modrý list s volnou prázdnou bránou se čtyřmi zuby mezi dvěma věžemi, každá věž má dvě černá okna vedle sebe a červenou stanovou střechu zakončenou žlutým křížkem. V bráně a dolní části listu je bílo-červeně polcená orlice se žlutou zbrojí, jazykem a jetelovou pružinou.

Administrativní údaje

Město Zásmuky má čtyři přidružené obce Doubravčany, Nesměň, Sobočice a Vršice, katastrální výměra činí 24,11 km² a žije zde 1 923 stálých obyvatel (1. ledna 2017).

Fotogalerie

Zásmuky - secesní městský znak na radnici (2016)Zásmuky - pohled na město s Krkonošemi (Sněžka) od jihu (2022)Zásmuky - pohled na město od západu (2010)Zásmuky - kostel a zámek od jihu v zimě (2021)Zásmuky v zimě (2009)Zásmuky - letecký pohled od východu Zásmuky - barokní koncepce (Vladimír Rišlink, 2013)Zásmuky - pohled na obec na vedutě Johanna Venuta (1824)Zásmuky - Tajuplná místa Podlipanska (2008)

Odkaz

www.zasmuky.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Zásmuky leží 15 kilometrů jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 340 metrů.

V tomto městě naleznete

zámek
(Muzea a galerie, Zámky, Zámky dochované)
františkánský klášter s kostelem Stigmatizace sv. Františka Serafínského
(Kláštery)
kostel Církve československé husitské
(Kostely, synagogy a modlitebny, Modlitebny)
kostel Nanebevzetí Panny Marie
(Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní)
synagoga (bývalá)
(Kostely, synagogy a modlitebny)
fara
(Fary)
kaple Narození Panny Marie
(Kaple a kapličky)
kaplička Panny Marie Lurdské
(Kaple a kapličky)
kaplička sv. Kříže
(Kaple a kapličky)
Mariánský sloup
(Sochy a sousoší)
socha sv. Floriána
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Nepomuckého na děkanství
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Nepomuckého u zámku
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Nepomuckého v řece
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Nepomuckého z Vlčího dolu
(Sochy a sousoší)
socha sv. Prokopa
(Sochy a sousoší)
křížek na Dupandě
(Kříže, křížky a boží muka, Křížky)
radnice
(Radnice)
dům čp. 151
(Městské domy, Město Zásmuky)
židovská ulice (ghetto)
(Městské domy, Město Zásmuky, Zděné stavby)
dům čp. 150
(Venkovské domy, Zděné stavby)
dům čp. 170
(Venkovské domy, Roubené stavby)
dům čp. 62
(Venkovské domy, Roubené stavby)
cukrovar (bývalý)
(Industriál, Továrny)
kamenný most
(Industriál, Mosty)
silniční most Ve Smrclých
(Industriál, Mosty)
železniční nádraží
(Industriál, Železnice)
grotta
(Ostatní stavby)
nová škola
(Ostatní stavby, Školy)
stará škola
(Ostatní stavby, Školy)
centrální hřbitovní kříž
(Funerálie, Hřbitovní kříže)
hřbitov klášterní a sousoší Kalvárie
(Funerálie, Náhrobky)
hřbitov lesní
(Funerálie, Náhrobky)
márnice
(Funerálie, Kostnice a márnice)
památník padlým v 1. a 2. světové válce
(Pomníky, Památníky obětem světových válek)
pamětní deska Matěje Poláka
(Pomníky, Pamětní desky)
pamětní desky Františka Kmocha
(Pomníky, Pamětní desky)
Bečvárské údolí
(Příroda, Významné krajinné prvky)
lipová alej v Zásmukách
(Příroda, Památné stromy)
naučná stezka Zásmucká bažantnice
(Příroda, Naučné stezky)
Zámecká obora
(Příroda, Významné krajinné prvky)

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK