Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky » nová škola

nová škola

Zásmuky, Ostatní stavby, Školy

Secesní budova školy postavená v roce 1909 podle návrhu kolínského architekta Čeňka Křičky a Karla Pokorného ze Zásmuk. Na stavbu přispěly přiškolené obce Nesměň, Sobočice, Mlékovice a Vršice. Nábytek do tříd zhotovil Jindřich Stříbrný z pražských Vinohrad za 17 000 korun, nábytek do ředitelny a sborovny Václav Šulc z Kouřimi za 1 036 korun, kříže do tříd byly od Bohumila Beka z Kutné Hory za 300 korun, instalaci vody a toalet provedl Karel Krčil z Prahy za 1 487 korun. Hromosvody vyrobil a instaloval Jan Ťaupolík z Kutné Hory, hodiny dodal p. Bohata ze Zásmuk, výmalbu provedl zásmucký malíř August Chalupa a školní zahradu založil páter Václav Vlk z Kolína. Do vestibulu u vchodu byla zasazena deska s reliéfem J. A. Komenského, která byla dříve umístěna na staré škole. Dokončenou budovu vysvětil zásmucký děkan P. Antonín Skokan v neděli 12. 9. 1909. Nová budova obecné školy měla 14 učeben, kabinety, byt pro školníka a byt pro ředitele, tělocvičnu, hřiště a zahradu. Dovnitř se vcházelo třemi vchody, dolní pro děvčata, prostřední pro učitele a horní pro chlapce, což dodnes označuje reliéf dívčí a chlapecké hlavy.

V roce 1911 byla na štít školy umístěna socha Jana Amose Komenského z hořického pískovce zhotovená žáky odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích podle návrhu jejího profesora Otakara Kociána. Po vzniku Československa byla škola povýšena v roce 1919 na měšťanskou školu chlapeckou i dívčí, jejím prvním ředitelem se stal Josef Novotný. Ředitelem obecné školy byl Jindřich Peklo. Roku 1966 učilo ve zdejší základní devítileté škole 24 pedagogů, pracovalo zde dalších 11 zaměstnanců a školu navštěvovalo 458 žáků. Při škole byla zřízena školní družina se 3 odděleními a 3 vychovatelkami.

V roce 1986 byla budova školy poprvé od postavení opravena. Ve všech vnitřních prostorách byla vyměněna dlažba, v tělocvičně bortící se parketová podlaha nahrazena gumou, provedena rekonstrukce sociálního zařízení a zaveden vodovod do všech tříd. Ze sousední budovy, původní opatrovny, se stala školní družina. Zeď mezi oběma budovami byla probourána, zahrady spojeny a vybudován zde skleník. Zelenina ze skleníku se dodávala do školní kuchyně. Ta byla také zmodernizována a vařila i pro novou mateřskou, kam se jídlo dováželo. Ředitelkou školy byla Eliška Šubrtová, zástupcem ředitelky Václav Zeman, ve škole učilo 13 učitelek a 8 učitelů, v kuchyni pracovalo 5 kuchařek, zaměstnány dále byly 3 uklízečky a školník Javůrek. Ve školním roce 1986/1987 bylo v 16 třídách 421 žáků, v roce 1987/1988 to bylo 468 žáků.

Od roku 1995 škola zaměstnává 30 pracovníků na plný úvazek, z toho počtu je 20 pedagogických a 10 provozních zaměstnanců. Vyučuje se zde celkem 270 žáků (polovinu tvoří žáci ze Zásmuk, ostatní pak z obcí Toušice, Chvatliny, Malotice, Ždánice, Církvice, Skvrňov, Drahobudice, Bečváry, Kořenice) ve 14 třídách od 1. do 9. ročníku. Vyučování probíhá v 16 učebnách, z nichž čtyři jsou upraveny jako odborné. Slouží k výuce fyziky, chemie a hudební výchovy. K dispozici jsou dvě nové pracovny pro skupinovou výuku cizích jazyků a informatiky, dílna pro žáky s 22 pracovními místy a tělocvična.

Zdroj informací

Hoznauerová L.: Historie Zásmuk. Město Zásmuky 2009.

Hoznauerová L.: Historie Zásmuk, pokračování. Město Zásmuky 2012.

Mapa

Poloha

Nová škola čp. 94 stojí na východní straně Komenského náměstí.

GPS: 49°57'17.283"N, 15°1'50.698"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK