Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky » stará škola

stará škola

Zásmuky, Ostatní stavby, Školy

Farní škola jistě existovala v Zásmukách již koncem středověku, první písemné zprávy o obnoveném vyučování ale pocházejí až z roku 1659, v roce 1675 se uvádí kantor Samuel Viktor Klofectius. Školu tvořila přízemní budova se zahrádkou v prostoru mezi farou a radnicí. Na výuku přispívala platem pro učitele a jednoho pomocníka vrchnost, tedy Šternberkové, i farnost. Z roku 1713 například pochází záznam, že učitel Daniel Antoním Machek dostával od vrchnosti roční plat 20 zlatých rýnských a 20 krejcarů, 13 strychů obilí a 1,5 sudu piva, od farnosti pak 6 zlatých. V roce 1759 byla školní budova opravena (vyměněny okenice) a upravena byla školní zahrádka. V roce 1789 školu navštěvovalo 76 žáků a protože její kapacita přestala vystačovat, v letech 1812-15 byla rozšířena a zvýšena o jedno patro. Po dobu přestavby se tři roky dočasně vyučovalo ve františkánském klášteře. V roce 1873 byla škola znovu rozšířena a upravena do současné podoby, celkem se v ní nacházely 4 třídy a byt řídícího učitele. Když pak v roce 1892 opět přestala školní budova kapacitně vyhovovat, neboť ji navštěvovalo již 564 žáků, pátá třída byla umístěna do sousední budovy radnice. V roce 1898 bylo v zásmucké škole 5 tříd se 4 pobočkami, na nichž vyučovalo 5 učitelů a 4 učitelky celkem 591 žáků (307 chlapců a 284 děvčat), školné žáci neplatili. Do Zásmuk docházeli k výuce děti i z okolních obcí Sobočice, Mlékovice, Nesměň a Vršice.

V roce 1908 město vykoupilo na východní straně náměstí důmd p. Nemastila a dům s hostincem Na rampě od p. Pokorného za účelem výstavby nové školy. K ní došlo v roce 1909 a po přestěhování žáků byla stará škola upravena na poštovní úřad a byty, tomuto účelu slouží dodnes.

Na jižní fasádě staré školy se nachází památník padlým v 1. a 2. světové válce se znakem města od Bedřicha Pokorného.

Fotogalerie

Zásmuky - stará škola (2022)

Zdroj informací

Tůma J.: Paměti osad na Kouřimsku. Nakladatelství J. L. Bayer Kolín, 1915.

Hoznauerová L.: Historie Zásmuk. Město Zásmuky 2009.

Hoznauerová L.: Historie Zásmuk, pokračování. Město Zásmuky 2012.

Mapa

Poloha

Stará škola čp. 134 a 135 se nachází na severní straně Komenského náměstí.

GPS: 49°57'19.308"N, 15°1'48.979"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK