Cesty a památky

Kolínsko » Zibohlavy » márnice

márnice
*

Zibohlavy, Funerálie, Kostnice a márnice

Pozdně barokní márnice z doby kolem roku 1770, pravděpodobně postavená kolínským stavitelem Josefem Jedličkou, stavebně se podobá kostnici u kostela ve Starém Kolíně od stejného autora.

Hranolová stavba na čtvercovém půdorysu, krytá mansardovou střechou. Vchod je umístěn v jižní stěně, v západní a severní stěně jsou proražena malá kulatá okna, zvýrazněná štukovým orámováním. Vnější fasádu zdobí pilastry, jejichž hlavice vybíhají až do hlavní římsy, a štukové rámce. Kolem márnice obíhá pod hlavní římsou drobná průběžná římsa.

Prohlášení za památku

Márnice byla spolu s celým areálem kostela sv. Martina zapsána v roce 1998 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50871/2–4362.

Fotogalerie

Zibohlavy - márnice od jihozápadu (2006)Zibohlavy - márnice, interiér (17. 8. 2013)

Mapa

Poloha

Márnice stojí v severovýchodním koutu hřbitova.

GPS: 50°0'5.160"N, 15°9'28.880"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK