Cesty a památky

Opravuje se » kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda
**

Žehuň, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

V srpnu 2015 byla zahájena oprava kostela sv. Gotharda v Žehuni, která si vyžádá částku 11 000 000 Kč. V roce 2015 bude opraven hlavní nosný trám, díky jehož poškození hrozí zhroucení stropů, v roce 2016 bude následovat odvodnění kostela, oprava prasklin ve stěnách, okapy a nová střecha. Opravu se podařila zahájit díky nezdolnému úsilí místních aktivistů pod vedením bývalé kronikářky Ludmily Tvrdíkové za podpory starosty obce Karla Horáka.

V roce 2016 se rekonstrukční práce zaměří i na sousední kostnici, která by měla být opravena během jednoho roku.

Plán dokončení: 15. října 2021, informace o památce

Fotogalerie

Areál kostela sv. Gotharda a kostnice v Žehuni

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK