Cesty a památky

Kolínsko » Bečváry » cukrovar (bývalý)

cukrovar (bývalý)

Bečváry, Industriál, Továrny

Původně spolkový rolnický cukrovar, o jehož zřízení požádal 20. dubna 1870 kolínské okresní hejtmanství majitel bečvárského velkostatku a zámku František Liška. Ještě na jaře téhož roku bylo započato s jeho stavbou a dokončen byl do řepné kampaně v roce 1873, kdy byl již v plném prvozu. František Liška, který byl také prvním předsedou správní rady, prodal cukrovar v roce 1880 majiteli zásmuckého panství hraběti Leopoldu Albertovi ze Šternberka. Ten začal okamžitě organizovat propojení cukrovaru se Zásmuky vlečkou, která byla uvedena do provozu v roce 1887; později se její část v úseku Zásmuky - stanice Bečváry stala veřejnou tratí. Dne 7. října 1902 cukrovar vyhořel a od Šternberků ho kupuje majitel cukrovaru v Ratboři Bernard Mandelík, který měl v té době v nájmu cukrovar v Zásmukách. Jelikož ten téhož roku v červenci rovněž vyhořel, přenesl Mandelík veškerou produkci do bečvárského cukrovaru, který postupně opravil a vybavil moderním zařízením. Řepná kampaň zde provizorně proběhla již v roce 1903, ale opravy byly zcela dokončené až v roce 1905. Činnost cukrovaru byla ukončena poslední řepnou kampaní v roce 1934, dekretem z 27. května 1935 byl provoz zrušen a objekt byl využíván jako hospodářské budovy ratbořského velkostatku. V období 2. světové války byl majetek Mandelíkovým zabaven německou okupační správou a bývalý cukrovar v Bešvárech byl využíván jako sklad konzerv, másla, soli a obuvi. Dne 5. května 1945 převzal sklad Revoluční výbor a v letech 1945-50 byl využíván jako sklád řepy.

V roce 1951 byl bývalý cukrovar přestavěn na Ústřední sklad státních statků, později přeměněný na Podnik zemědělského zásobování a od roku 1967 na Zemědělské potřeby (ZEMPO). Po roce 1951 proběhla řada úprav původního objektu i přístaveb či samostatných staveb v areálu (např. v roce 1968 sklad hospodářského nářadí v jihovýchodní části). V roce 1991 byla založena akciová společnost ZEMPOMARKET Bečváry, která působí v objektu bývalého cukrovaru od roku 1993.

Fotogalerie

Bečváry - bývalý cukrovar (SOkA Kolín, 1913)

Zdroj informací

Industriální topografie.

Kronika obce Bečváry.

Mapa

Poloha

Areál bývalého cukrovaru se nachází na severním okraji Bečvár u Podbečvárského rybníka.

GPS: 49°57'42.585"N, 15°4'27.646"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK