Cesty a památky

Země poznané » cestopisy Česko » Věžové tvrze Kolínska na kole

Věžové tvrze Kolínska na kole

Česká republika (duben 2013, Časopis Turista 5/2013)

Omyl, Kolínsko není jen nudná rovinatá krajina s líně tekoucí řekou uprostřed. Jihozápadně od Kolína se totiž terén již pěkně vlní a kromě nespočtu jedinečných památek a nádherných přírodních scenérií nabízí i hodně vyhlídek do široce rozevřeného Polabí. Mezi historickými pozoruhodnostmi pak zabírá přední místo jedinečný soubor věžových tvrzí, které se na malém území dochovaly v takovém počtu, který je v rámci naší země unikátní.

Tvrz v každé vesnici

Ve středověku byste nalezli tvrz skoro v každé vesnici, v některých byly dokonce tvrze dvě, pokud byla ves rozdělena mezi více majitelů. S jejich stavbou začala drobná šlechta již v průběhu ve 13. století, jejich zlatým věkem však bylo až století čtrnácté. To, že se některé tvrze dochovaly dodnes, lze považovat více méně za zázrak, protože když přestaly v 16. století vyhovovat vysokým nárokům na bydlení, jejich majitelé se k nim také podle toho chovali. Většina jich úplně zanikla, některé byly přestavěny na hospodářské dvory, jiné na zámky nebo hrady a některé sloužily třeba jako sýpky. Přes tuto nepřízeň osudu dosud stojí na Kolínsku několik krásných a většinou neznámých tvrzí. Středně zdatný turista ty nejvýznamnější objede na kole za pouhý jeden den, a dost možná, že zvýšený zájem o tyto zapomenuté středověké klenoty pomůže jejich vytržení ze spánku a lepší prezentaci široké veřejnosti.

Kde maloval Václav Radimský

Od železniční stanice v Kolíně se vydáte rovně přes kruhový objezd po silnici číslo 125 a zanedlouho opustíte město a budete křížit nedávno vybudovaný silniční obchvat. Po 2 km odbočíte na vedlejší silnici vlevo do Pašinky (4 km). Zdejší tvrz si kolem roku 1400 postavil Václav Hamr a do dnešních dob se z ní dochovala mohutná čtyřpatrová kamenná věž o délce stran 9 x 9 metrů, kterou uvidíte již z dálky. Barokní zámecké křídlo bylo k věži přistavěno v 17. století a později si v jeho podkroví zřídil významný český malíř Václav Radimský (1867 – 1946) ateliér, kde maloval své obrazy. Dnes je památka v soukromém vlastnictví a po opravě slouží k obytným účelům. Cesta pokračuje po silnici směr Ratboř ke křižovatce s křížkem, odkud po polní cestě dojedete do Kbílku a sousedního Kbelu (8 km). Běžný turista nemá moc důvodů se tu zastavit, já vám ale doporučím vyšlapat až k místnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie v dominantní poloze nad vsí ve výšce 320 metrů nad mořem (o 130 metrů výše než start trasy). Je od něj krásný výhled. Pak pokračujte přes sousední vesničku Lošánky s milou barokní kapličkou na návsi do nedalekých Lošan (10 km). Přímo na návsi stojí totiž další věžová tvrz, která byla ve 14. století rodovým sídlem zemanů Adlerů z Lošan. Přestože byla již od roku 1513 využívána pouze jako sýpka, dochovala se tu 17 metrů vysoká čtyřpatrová věž z lomového zdiva, v nároží zesílena pískovcovými kvádry. Dnes je areál tvrze v soukromém vlastnictví a byla zahájena jeho rehabilitace.

Po málo frekventované silnici pokračujte směr Kouřim. Po několika kilometrech budete projíždět vesnicí Polní Voděrady se zříceninou zámku ve zpustlém parku po levé ruce a sousedními Libodřicemi (14 km), kde stojí unikátní kubistická Bauerova vila od Josefa Gočára, vpravo od naší trasy.

Středověké perly

Po dalších třech kilometrech odbočte vpravo na Plaňany a brzy uvidíte vyčnívat nad okolní pole mohutnou hranolovou věž třetí tvrze v malé vesničce Hradenín (19 km). Stojí na nevysoké skalnaté terase nad potokem Blinka a představuje unikátní ukázku výstavného venkovského zemanského sídla a jedno z nejlépe dochovaných středověkých sídel drobné šlechty v českých zemích. Postavena byla v průběhu 14. století a její neutěšené ruiny jsou od loňského roku nově v majetku kolínského regionálního muzea, které připravuje její opravu a zpřístupnění. Zatím je bohužel tvrz nepřístupná, ale i zvenčí stojí za prohlédnutí. Udivující je především již zmíněná 24 metrů vysoká věž z lomového zdiva, vyzděný příkop s hradbou, parkánem a polygonální baštou. Nyní se vraťte dva kilometry zpět a přes Svojšice (23 km) s hezky opraveným barokním zámkem dojedete přes Toušice (27 km) do Malotic (30 km). V centru obce na břehu rybníka stojí pro zdejší kraj poněkud ojedinělá vodní tvrz zemanů z Malotic, vystavěná v polovině 14. století. Dodnes se dochoval jeden ze dvou rybníků bývalého opevnění, a v jeho hladině se romanticky zrcadlí obytná dvoupatrová věž, vysoká 12 metrů. Tak a další věžovou tvrz v našem plánu si tedy můžeme odškrtnout.

Tvrz nebo hrad

Z Malotic vás čeká nepříjemných 5 kilometrů po hlavní silnici č. 2 (směr Praha) přes Ždánice do Olešky (35 km) s kostelem Všech svatých, zajímavé stavbě z 3. čtvrtiny 13. století. Po vedlejších silničkách přes Brník a Dobré Pole přijedete do vesnice Vitice (42 km), které vévodí kostel sv. Šimona a Judy se samostatně stojící zvonicí. Ačkoliv se to nezdá, kostel je jednou z nejcennějších památek gotického stavitelství ve venkovském prostředí Středočeského kraje, plně korespondující se soudobou pražskou architekturou, ovlivněnou tvorbou dvorských hutí lucemburského období. Výšlap k této do dáli zářící stavbě a malé zdržení, spojené s její prohlídkou, tedy určitě bude stát za to. Přes Kšely a Přistoupim je to jen 7 kilometrů do významné ovocnářské obce Tuchoraz (49 km) Na skále nad říčkou Šemberou tady první tvrz postavil Petr z Klučova v roce 1409, jako svatební dar se záhy dostala do držení Mikuláše z Landštejna, nejvýznamnějšího královského hodnostáře své doby. Ten v roce 1468 přestavěl tvrz vskutku velkolepě, a i když se dodnes z této stavby dochovala pouze věž, jedná se o jednu z nejvýznamnějších stavebních památek doby vlády Jiřího z Poděbrad u nás. Tato výstavná tvrz, ve své době nazývaná zámek (dnešní terminologií „hrad“), byla i s panstvím připojena v roce 1579 ke smiřickému panství Kostelec nad Černými lesy a v následujících staletích postupně zpustla. V 18. století byla až na věž rozebrána a kámen použili na zpevnění hrází. Dochovaná obytná věž je vysoká 20 metrů a uvnitř jsou nádherné gotické klenby. V současné době však bohužel není památka přístupná veřejnosti, ale rozhodně stojí i za prohlídku pouze zvenčí.

Z tvrze kostelní zvonice

Asi dva kilometry je to okolo mlýna přes Zahrady a Vrátkov nejprve z kopce a pak zase do kopce do vesnice Tismice (51 km). Tady by vaší pozornosti neměla uniknout unikátní dvouvěžová románská bazilika z konce 12. století, dochovaná v téměř původním stavu (viz Turista 11/2011). Poslední část cesty vede rovinatým, mírně se svažujícím terénem přes Novou Ves II a Rostoklaty do cíle dnešního putování, do Tuklat (58 km) s šestou a poslední věžovou tvrzí na naší trase. Ta je přímo v centru obce na skále, v těsném sousedství kostela Narození sv. Jana Křtitele. Když se pozorně podíváte, zjistíte, že vedle kostela stojící zvonice je původně obytná věž tvrze z počátku 14. století. Do současné podoby byla přestavěna až v roce 1668 a tím v podstatě zachráněna. Díky tomu tak můžeme i dnes obdivovat 14 metrů vysokou věž, která svůj původní účel a stáří decentně skrývá za barokní fasádou.

Tak, a jsme v cíli putování jedním z málo známých koutů naší vlasti. Teď se můžete vydat na nedalekou železniční zastávku Tuklaty, ležící na trati Kolín – Praha. Nejméně jednou za hodinu z ní odjíždějí vlaky do Prahy, nebo do Kolína. Další vaše rozhodnutí, kterým směrem se vydáte, tak bude záležet pouze na vašich plánech.

Roman Šulc, 2013

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK