Cesty a památky

Kolínsko » Dobřichov » naučná stezka Markomanů

naučná stezka Markomanů

Dobřichov, Příroda, Naučné stezky

Historicko-naučná stezka o délce 1,5 km, slavnostně otevřená 3. října 2014. Na její trase je osm zastavení, z nichž dva panely jsou zvukové, na tabulích jsou mezi texty i QR kódy, přes které se lze dostat na internetovou stránku s dalšími informacemi, fotografiemi i videem, jak na Pičhoře kopal profesor Josef Ladislav Píč.
Zdroj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-dobrichove-otevreli-novou-naucnou-stezku-markomanu-20141009.html
Stezka vede z dobřichovské návsi na horu Pičhoru, kde roku 1896 dělníci při těžbě štěrku a písku objevili pohřebiště Markomanů (germánského kmene) z doby tzv. Marobudovy říše. Stezka vede částečně po zelené turistické značce a značena je ukazateli na pískovcových kamenech, ozdobených reliéfem tzv. Pičhorské menády (menády = ženské uctívačky boha Dionýsa, boha vína, vinařství a hlavně nespoutaného veselí) z nádoby nalezené na Pičhoře v roce 1896, která je významným importem z Říma.

Zastavení č. 1 se zvukovou tabuli ve třech jazycích návštěvníky seznámí s celou stezkou a důvodem jejího vzniku. Zastavení č. 2 u kostela popisuje situaci v Čechách v pravěku a popisuje nálezy z Dobřichova a okolí. Zastavení č. 3 poblíž fary popisuje historii obce Dobřichov od středověku a zabývá se dějinami kostela Nejsvětěší Trojice. Zastavení č. 4 u hřbitova se věnuje geologii okolí Dobřichova a nedaleké přírodní památce Sládkova stráň. Zastavení doplňuje tabule se seznamem rostoucích stromů opodál s možností jejich určování. Další cesta vede kolem rozcestí, ukazující směry na důležitá místa Římské říše v době Marobudovy říše. Zastavení č. 5 se zabývá náboženským životem Markomanů, pohřebišti, obětišti, svatyněmi a jejich kulty. Je zde také kopie germánské svatyně se spalovací hranicí a dřevěná socha markomanského válečníka. Zastavení č. 6 je na Pičhoře u lesíka a zabývá se pohřebištěm na Pičhoře a významnými nálezy z něj, doplněno je rekonstrukcí žárového hrobu dle skutečného nálezu na tomto místě. Nedaleko stojí pomník archeologického výzkmu J. L. Píče se zastavením č. 7 se zvukovou tabulí a informacemi o výzkumu na Pičhoře. V sousedství je zřízeno zastřešené odpočívadlo a zcela nová kamenná vyhlídková plošina na hraně svahu s výhledem na Pečky, Dobřichov a část Polabí. K poslednímu zastavení je třeba se vrázit na rozcestí u svatyně a dát se po cestě z kopce dolů. Zastavení č. 8 se věnuje zemědělství, sídlištím a způsobu bydlení Germánů. V jejím sousedství je rekonstrukce germánské chaty. Od tohoto místa je možno se vrátit na začátek stezky na návsi buď stejnou cestou nebo obejitím Pičhory po severním úbočí.

Autorem projektu je Mgr. Zdeněk Beneš, archeolog v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Fotogalerie

Dobřichov - naučná stezka Markomanů, plán stezky (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, úvodní tabule (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, symbol stezky (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, zastavení č. 4 u hřbitova (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, poznávání stromů (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, pohled z trasy stezky na Dobřichov (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, rozcestí (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, areál na Pičhoře (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, zastavení č. 5 u rekonstrukce svatyně (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, rekonstrukce svatyně a socha Markomana (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, svatyně (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, rekonstrukce žárového hrobu na Pičhoře (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, vyhlídka na Pičhoře (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, rozhled z vyhlídky na Pičhoře(2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, zastavení č. 8 (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, germánská chata (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, interiér germánské chaty (2015)Dobřichov - naučná stezka Markomanů, kámen na památku otevření stezky (2015)

Odkaz

www.virtualniarcheologie.cz

Mapa

Poloha

Naučná stezka začíná na návsi v Dobřichově u schodiště vedoucího ke kostelu a je vedena po zelené turistické značce Pečky - Kouřim, končí u posledního zastavení s germánskou chatou.

GPS: 50°4'34.415"N, 15°1'55.970"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK