Cesty a památky

Kolínsko » Grunta » ohradní zeď hřbitova a márnice

ohradní zeď hřbitova a márnice
*

Grunta, Funerálie, Kostnice a márnice

Areál kostela kostela Nanebevzetí Panny Marie je obehnaný mohutnou zdí s pseudogotickým cimbuřím, prolomenou na severní straně pilířovou bránou s výraznými secesními prvky. V rohu hřbitova je do ohradní zdi napojena pseudorománská márnice. V roce 1908 zeď, bránu i márnici postavil kolínský stavitel Jan Sklenář v roce 1908.

Prohlášení za památku

Ohradní zeď hřbitova s bránou a márnicí byla spolu s kostelem Navštívení Panny Marie zapsána 3.května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 47047/2–3450.

Fotogalerie

Grunta - pilířová brána do areálu kostela (2017)Grunta - ohradní zeď s márnicí od východu (8. 5. 2013)Grunta - márnice, pohled od jihu z prostoru hřbitova (2007)

Mapa

Poloha

Ohradní zeď obíhá celý areál kostela, brána je na severní straně a márnice v severovýchodním rohu hřbitova.

GPS: 49°58'19.083"N, 15°15'18.873"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK