Cesty a památky

Kolínsko » Hradešín » kamenná kazatelna

kamenná kazatelna
**

Hradešín, Ostatní pozoruhodnosti

Renesanční kamenná kazatelna z roku 1575, osazená v ohradní zdi (bývalé hradbě) kolem kostela. Kazatelna stojí na gotické patce neznámého původu (Vladimír Rišlink uvažuje o zbytku sloupu, který podpíral klenbu lodi kostela) a tvoří ji tři desky s reliéfy sv. Petra, vzkříšeného Krista a nápisová deska s českým nápisem gotickou minuskulou, na kterém je uvedena doba vzniku kazatelny se jménem Martina (Kolínského), úředníka vrchnostenské kanceláře (písaře) Smiřických na zámku Škvorci, který financoval stavbu kazatelny, a rychtáře Michala ze sousedních Přišimas (Horek), kde byla původně postavena: LETA PANIE 1575 TOTO DILO DOKONANO GEST ZA PANA MARTINA NA TEN ČAS VŘZEDNIKA SSKWORECZKIHO A ZA RYCHTARZE WANKA MICHALKOWA.

Na současné místo ji nechal z Přišimas-Horek přenést v roce 1910 kníže Jan II. z Lichtenštejna, který celou záležitost také financoval. Zajímavostí je, že desky byly do Hradešína převezeny zaměstnanci velkostatku tehdy nevídaným automobilem (samochodem), což dle záznamů ve farní kronice vyvolalo v obci nemalé pozdvižení.

Lidově se kazatelně říká „husitská kazatelna“ (ačkoliv s husity nemá nic společného) a stojí na místě, kde byla původně barokní kaple sv. Jiří, odstraněná v roce 1897.

Prohlášení za památku

Kamenná kazatelna je spolu s celým areálem kostela sv. Jiří je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32096/2–726.

Fotogalerie

Hradešín - kamenná kazatelna od jihu (2014)Hradešín - kamenná kazatelna od jihozápadu (2009)Hradešín - kamenná kazatelna, deska s reliéfem sv. Petra (2014)Hradešín - kamenná kazatelna, deska s reliéfem Vzkříšení Krista (2014)Hradešín - kamenná kazatelna, deska s nápisem (2014)Hradešín - kamenná kazatelna, desky kazatelny ještě v Horkách (A. Podlaha, Soupis památek 1907)

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kazatelna stojí vedle brány ke kostelu sv. Jiří.

GPS: 50°2'26.620"N, 14°45'20.710"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK