Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » Mastihubovský dvůr (zaniklý)

Mastihubovský dvůr (zaniklý)

Třebovle, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Mastihubovský dvůr vznikl nejspíše v první polovině 15. století, písemně je poprvé doložen v roce 1470 v majetku Martina Mastihuba, který ho zdědil po svém otci. Po jeho smrti v roce 1533 proběhlo finanční vyrovnání mezi synem Janem a dcerou Dorotou a následně v roce 1538 i druhou dcerou Vítou, takže v tomto roce se stal Jan Mastihub jediným majitelem rodového majetku. Další zprávy o dvoře jsou pak až z roku 1628, kdy ho vlastnila Anna, vdova po Šebestiánovi Mastihubovi, podruhé provdaná za Jakuba Šafaříka, mlynáře z Peček.

Dne 7. srpna 1628 prodala Anna dvůr primátorovi města Kouřim Bartoloměji Roháčovi a jeho manželce Alžbětě. Krátce na zo byl dvůr zplundrován v průběhu třicetileté války, což byl zřejmě důvod, proč ho Bartoloměj Roháč prodal 16. dubna 1636 Vítovi Adalbertovi Schwartzovi ze Schwartzenthalu a jeho manželce Markétě Magdaléně Obitecké z Obitec. Nový majitel ale ještě v témže roce zemřel a dvůr získal jeho zeť pan Obitecký (není blíže specifikováno, který). V roce 1654 je dvůr zmiňován jako majetek hejtmana (v letech 1651-56) Kouřimského kraje, rytíře Jana Buriana Slavíkovce ze Slavíkova († 1675), majitele vsi a tvrze v Polních Voděradech a Pašince.

Další osud dvora není znám. Víme jen, že ho někdy po roce 1664 připojil Jiří František Ferdinand Praxa z Pernthalu ke svým zbylým dvěma dvorům v Třebovli a to Sázavskému a Linhartovskému. Bohužel tento slibně se rozvíjející celek nedokázal Praxa udržet pohromadě a kvůli finančním těžkostem jeho jednotlivé části v 80. letech 17. století postupně odporodával. Mastihubovský dvůr prodal jako poslední v roce 1707 českobrodskému císařskému rychtáři Janu Jakubu Glasbergerovi z Glasbergu poté, co již od roku 1699 bydlel v Kolíně, kde si koupil výstavný dům čp. 48 (dnes Nové Mexiko) na rohu Karlova náměstí (v Kolíně zemřel v roce 1714, údajně ve věku 108 let). Rychtář Glasberger († 1713) ovšem nekoupil dvůr pro sebe, ale pro svou  ovdovělou dceru Terezii Dorotu Ditrichovou, na kterou ho 23. listopadu téhoř roku převedl. V roce 1715 učinila Terezie Dorota ve svatební smlouvě spolumajitelem veškerého svého majetku druhého manžela Jana Václava Černého († 1729). Spolu měli jen jedno dítě, dceru Barboru Černou, která otcovský majetek přinesla věnem svému manželovi Janu Jindrovi, primátorovi královského města Kolína. Od něj pak Mastihubovský dvůr koupilo v roce 1748 město Kouřim.

Dvůr zcela zanikl po raabizaci městských dvorů v roce 1777, kdy byly jeho budovy i pozemky rozděleny na drobnou domkářskou zástavbu, přetrvávající dodnes.

Fotogalerie

Tžebovle - Mastihubovský dvůr, znak Jiřího Františeka Ferdinanda Praxy z Pernthalu (kresba Vladimír Jakub Mrvík)

Zdroj informací

Mrvík Vladimír J.: Z rytířů sedláky - ze sedláků rytíři. Obec Třebovle (okres Kolín) a místní nižší šlechta v raném novověku. Historický sborník Pražského okolí. Muzeum Brandýs nad Labem 2020

Mapa

Poloha

Mastihubovský dvůr stával západně od kostela sv. Bartoloměje, na jeho místě dnes tojí domy čp. 10 - 14.

GPS: 50°1'39.233"N, 14°57'40.097"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK