Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » Linhartovský dvůr

Linhartovský dvůr

Třebovle, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Dvůr nejpozději z druhé poloviny 15. století, v roce 1470 na něm hospodařil Kubík z Třebovle, od jehož syna Martina ho v roce 1493 (?) koupil Jakub Chlád, zmiňovaný poprvé jako majitel dvora v kouřimských městských knihách v roce 1505, kdy majetek přebíral jeho syn Pavel Chlád. Od něj dvůr koupil v roce 1522 Jan Novodvorský, který byl jedním z nejbohatších sedláků na Kouřimsku, který kromě třebovelského dvora koupil i dvůr v sousední Hlaváčově Lhotě. V držení se následně vystřídal jeho syn Jakub a v roce 1563 se uvádí jako majitelka dvora jeho vdova, Dorota Novodvorská z Bítova. Ta ho nejpozději v roce 1582 prodala Janu Chotouňskému z Chotouně, správci panství Sázavského kláštera.

V lednu 1584 zdědila dvůr po jeho smrti jeho jediná dcera Alžběta Chotouňská z Chotouně, která se provdala za rytíře Adama Linharta z Najenperka (*1565 - † 1617), čímž se třebovelské zboží dostalo do majetku tohoto rodu. Adam Linhart ho ještě rozšířil v roce 1607 o mlýn Havraní v Klášterní Skalici a několik pastvin i polí a v roce 1613 o Nyklásovský dvůr (dnes Sázavský dvůr) v Třebovli. Adam se vypracoval na jednoho z nejvýznamnějších právníků své doby a přátelil se s kolínským rodákem Jakubem Krčínem z Jelčan. Ten ho v roce 1604 učinil poručníkem své starší dcery a odkázal mu značnou pozůstalost. Jeho druhou ženou se stala Hedvika z Habartic, která mu věnem přinesla další dvůr v zaniklé obci Chrást. Z manželské lásky nechal Adam Linhart přepsat na Hedviku 25. listopadu 1614 veškerý majetek.Ta ovšem v roce 1627 se svými syny opustila Čechy jako přívrženkyně Jednoty bratrské a ačkoliv byla odsouzena ke konfiskaci veškerého jmění, v roce 1628 ale byla císařským rozhodnutím omilostněna.

Po delších tahanicích byl zdevastovaný majetek rodině vrácen až v roce 1654, kdy dvůr v rámci restituce získal jeden ze synů, Vilém Václav Linhart z Najenperku, který ho ovšem v roce 1662 na sklonku života prodal hraběnce Evě Ludmile z Valdštejna, která ho připojila k panství Komorní Hrádek. Brzy po roce 1664 získal Linhartovský dvůr majitel Sázavského a Mastihubského dvora v Třebovli Jiřího Františka Ferdinanda Praxu z Pernthalu. Bohužel tento slibně se rozvíjející celek nedokázal Praxa udržet pohromadě a kvůli finančním těžkostem jeho jednotlivé části v 80. letech 17. století postupně odporodával a v roce 1699 se odstěhoval do Kolína, kde v roce 1714 zemřel.

Fotogalerie

Třebovle - Linhaartovský dvůr, znak Linhartů z Najenperka (kresba Vladimír Jakub Mrvík)Třebovle - Linhaartovský dvůr, znak Praxů z Pernthalu (kresba Vladimír Jakub Mrvík)

Zdroj informací

Mrvík Vladimír J.: Z rytířů sedláky - ze sedláků rytíři. Obec Třebovle (okres Kolín) a místní nižší šlechta v raném novověku. Historický sborník Pražského okolí. Muzeum Brandýs nad Labem 2020.

Mapa

Poloha

Linhartovský dvůr čp, 4 se nachází západně od kostela sv. Bartoloměje.

GPS: 50°1'39.753"N, 14°57'39.257"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK