Cesty a památky

Kolínsko » Bylany

Bylany

Území Bylan bylo nepřetržitě osídleno od pozdní doby kamenné (eneolitu) cca 4 000 let př. K., což dokládají četné archeologické nálezy. První písemná zmínka o vsi je v listině z 23. května 1295, kterou ji král Václav II. daroval pražskému biskupství. V jeho majetku, a později v majetku arcibiskupství, zůstaly Bylany až do husitských válek. Z roku 1344 pochází první zmínka o dědičné rychtě, kterou po svých předcích držel rychtář Jakub. Ten byl zároveň arcibiskupským nápravníkem, tj. měl povinnost v době války sloužit v arcibiskupově vojsku, k čemuž je výslovně zavázán v potvrzovací listině arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Jeho nástupcem byl rychtář Hanuš, od kterého koupil bylanskou rychtu pro sebe a své potomky Petr Libňovec z Libkovic (1382–95), který byl současně purkrabím českobrodského arcibiskupského distriktu a sídlil na tvrzi v Českém Brodě. Po roce 1436 získal Bylany husitský hejtman Jeník z Mečkova a jeho syn Vilém. V roce 1443 je v Bylanech doložen tzv. rychtářský dvůr (při kterém zřejmě později vznikla tvrz) v majetku dědičného rychtáře Vaněk z Chotouně. Po roce 1558 připojil Jaroslav Smiřický ze Smiřic Bylany trvale k černokosteleckému panství, v jehož majetku zůstaly až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Osobnosti

Jaroslav A. Urban (* 23. 10. 1899 Bylany – † 4. 3. 1962 Praha) - novinář, umělecký překladatel, prozaik a dramatik, filmový dramaturg a scenárista ve společnosti Lucerna-film a odborný publicista.

Jana Pšeničková (* 15. 8. 1940 Bylany – † 13. 10. 2008 Praha) - archivářka; v letech 1962-71 pracovnice Státního oblastního archivu v Litoměřicích, v letech 1971-77 Ústavu československých a světových dějin ČSAV Praha a od roku 1979 odborná pracovnice Státního ústředního archivu Praha. Ve své odborné činnosti se zabývala dějinami zemědělství, je autorkou řady odborných studií, článků a publikací.

Původ názvu

O původu názvu obce se tradují dvě verze. Podle první z nich má pojmenování Bylany (původně možná Býlany) svůj původ v převažující činnosti, kterou se živilo tehdejší zde sídlící obyvatelstvo; poloha obce na úrodné půdě nabídla totiž lidem pěstování býlí (tímto termínem bylo obecně označováno velké množství rostlin, včetně kulturních). Druhá varianta výkladu bnázvu vychází z dlouhé existence obce, protože na tomto území lidé byli (žili) od pravěku.

Administrativní údaje

Bylany jsou administrativní součástí obce Chrášťany, jejich vlastní katastrální území činí 4,17 km².

Odkaz

www.obec-chrastany.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK