Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » památník Mistra Jana Husa

památník Mistra Jana Husa
*

Český Brod, Pomníky, Památníky osobnostem mimo region

Památník od významného českého sochaře Ladislava Šalouna, odhalený 6. července 1921. Ve 2. polovině 20. století byl vystaven opakovaným útokům vandalů, kteří odcizili i jeho bronzové části (ty se naštěstí podařilo zachránit při pokusu o prodej ve sběrně barevných kovů a dnes jsou ve sbírkovém fondu Podlipanského muzea). V roce 2010 byl památník restaurován Janem Přibylem z Tismic a jeho bronzové části byly nahrazeny patinovanou laminátovou kopií zhotovené Petrem Nádvorníkem z Prahy-Klánovic.

Památník je koncipován jako pohanský megalit tvořený uměle navršenou mohylou, na kterou je posazen velký žulový balvan (253 x 230 x 290 cm s váhou 28 tun a 9 m³ kamenné hmoty). Stenu balvanu osadil Šaloun reliéfní deskou Husovy hlavy z 5 mm lité mosazi (77 x 52 mm) a nápisem: 1369 / 1415 / M. JON HUSS / 1921 a na vrchol usadil 40 cm vysoký bronzový kalich. Mohylu obklopuje sedm menších žulových kamenů ze Štíhlic s nápisy Chelčický, Štítný, Milíč, Jeroným, Roháč, Žižka a Prokop.

Myšlenka na zřízení památníku Mistru Janu Husovi se zrodila v roce 1910, ihned po odhalení památníku Prokopa Holého, a to v souvislosti s blížícím se výročím 500 let od Husova upálení. Za tímto účelem byl ustanoven výbor vedený Josefem Miškovským, který navázal spolupráci s Ladislavem Šalounem v roce 1915 po velkém úspěchu jeho čerstvě instalovaném Husově památníku na Staroměstském náměstí. Následné válečné události přerušily přípravné práce, které pokračovaly obhlídkou vhodného kamene na Klepci až 11. října 1919. V únoru 1920 zvolený objekt schválil i sám Šaloun, k transportu do 8 km vzdáleného Českého Brodu však došlo s velkými obtížemi ve dnech 4. - 6. října 1920. Slavnost odhalení památníku začala akademií Sokola v předvečer 5. října 1921 a hlavní program se konal u samotného památníku 6. června od 10:00 hodin, ohalení provedl Josef Miškovský a starosta František Macháček.

Prohlášení za památku

Památník je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 40251/2–718.

Fotogalerie

Český Brod - památník Mistra Jana Husa, celkový pohled od západu (2018)Český Brod - památník Mistra Jana Husa, pohled od jihu (2018)Český Brod - památník Mistra Jana Husa, centrální kámen (2018)Český Brod - památník Mistra Jana Husa, jeden z kamenů - Chelčický (2018)Český Brod - památník Mistra Jana Husa (2009)Český Brod - památník Mistra Jana Husa, převoz kamene z Klepce (1920)

Zdroj informací

Psota J.: Klepec - vrch na Kolínsku, vlastním nákladem 2016.

Mapa

Poloha

Pomník Mistra Jana Husa stojí v Jiráskových sadech, východně od kostela Nejsvětější Trojice.

GPS: 50°4'16.150"N, 14°51'26.600"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK