Cesty a památky

Kolínsko » Křečhoř

Křečhoř
Křečhoř od východu (2008)

První zmínka o obci je z roku 1200, kdy sedlecký klášter koupil od královského dvora v Křečhoři polnosti. V roce 1295 pak král Václav II. odpustil cisterciákům jisté platby z Křečhoře. V roce 1310 daroval Jan Lucemburský ves nejvyššímu maršálku Jindřichovi z Lipé, ale v roce 1319 ji Eliška Rejčka vykoupila zpět a darovala svatovítské kapitule na pražském Hradě. V držení pražské kapituly byla ves až do roku 1436, kdy ji císař Zikmund daroval Zikmundovi ze Smilovic, od kterého ji koupilo město Kolín a připojilo trvale ke svým statkům. Jeden dvůr v obci také patřil v roce 1593 rytíři Václavu Březskému z Ploskovic a na Břežanech, po něm od roku 1612 jeho synovi Jindřichovi a nakonec až do roku 1651 Janu Divišovi Březskému. Tento dvůr po tomto roce rovněž připadl k císařským majetkům v Křečhoři. Ve třicetileté válce byla ves poškozena, protože v roce 1654 se vzpomínají pouze dva sedláci. Do roku 1684 však byly všechny zpustlé usedlosti opět opraveny. Dne 18. června 1757 se u Křečhoře odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev evropských dějin z politicko-vojenského hlediska, která však vstoupila do dějin jako Bitva u Kolína. Součástí kolínského panství zůstala Křečhoř až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Osobnosti

Jan Eybl (* 27. 12. 1840 Němčice - † 1. 10. 1901 Křečhoř) - katolický kněz, v letech 1877-85 farář v Křečhoři, později vikariátní tajemník a od roku 1894 vikář kolínského obvodu, středoškolský pedagog, spisovatel a publicista, autor řady fejetonů do různých časopisů, např. Budivoje, Horymíra atd.

Josef Skalák (* 30. 10. 1874 Křečhoř - † 9. 3. 1968 Praha) - novinář, politik a překladatel, člen Masarykovy realistické strany a posléze sociální demokracie. V letech 1918-20 byl vedoucím redaktorem revue Akademie, od roku 1920 redaktorem Rudého práva, v letech 1920-25 poslanec Národního shromáždění, 1925-29 senátor, v roce 1929 byl jako přívrženec historické pravice vyloučen z KSČ. Překládal z ruštiny a francouzštiny a je autorem politických a společenskovědních publikací.

Původ názvu

Podle místního vyprávění vznikl název obce při požáru křovin za vsí, když lidé volali „Keř hoří“, od čeho pochází název Křečhoř.

Administrativní údaje

Křečhoř je dnes samostatnou obcí, jejíž součástí je obec Kutlíře, osada Kamhajek a samota Bříství. Katastrální výměra činí 9,67 km² a žije zde 471 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Odkaz

www.krechor.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK