Cesty a památky

Kolínsko » Lhota (zaniklá ves)

Lhota (zaniklá ves)

Nejstrší písemná zmínka o vsi Lhota je uvedena na listině datované 5. února 1378, kdy tetínský farář Kuneš vyměnil s panem Bohuňkem z Tismic platbu z tismického kostela za platbu z vesnice Lhota. Od roku 1385 do roku 1512 patřila Lhota do majetku Vrbíků z Tismic. V tomto roce ji prodal Jan Vrbík z Tismic za 500 kop (30 000) grošů královskému městu Český Brod. Dne 6. července 1542 vložil Český Brod Lhotu do obnovených desk zemských, což je poslední písemná zmínka o existující vsi. Ta později připadla do majetku černokosteleckého panství Smiřických a Lichtenštejnů, zpustla a zanikla v průběhu třicetileté války. V urbáři z roku 1654 se uvádí již jen jedna rozbořená tzv. Drbohlavova chalupa s 3,45 ha neobdělávaných pozemků a plocha vesnice pomalu zarůstající lesem. Ve Zlaté knize pak k roku 1677 uvádí písař Jan Kašpar Ouwalský: "V lesích panských nad vpředu jmenovanými rybníky [Lhotským hořejším a Lhotským dolejším, řečeným Žemlička] nějaké zbořeniny starého stavení se spatřují, což se někdy Lhotka jmenovalo. Ale žádný o tom zprávy dostatečné dáti neví".

Vesnici o 200 let přežily obecní rybníky. Dolní rybník (Žemlička) byl v roce 1677 vypuštěný, ale před rokem 1713 byl Lichtenštejny obnoven. V 1. pol. 19. století však byly označeny za nevýnosné, hráze byly prokopány a oba rybníky po vysušení změněny na louky.

Původ názvu

Název Lhota se přenášel do názvů nově založených obcí, osvobozených od určitých povinností vůči vrchnosti po jejich založení (zpravidla po dobu 5 - 8 let, tzv. lhóta nebo lehota = ulehčení, osvobození, odklad).

Administrativní údaje

Zaniklá obec Lhota leží v katastru obce Doubravčice.

Odkaz

www.doubravcice.cz

Mapa

Poloha

Zaniklá ves ležela 1,5 kilometru severovýchodně od Doubravčic na potoku Bušinec ve výšce 270 m. n. m., místo se dnes nazývá "V pasece".

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK