Cesty a památky

Kolínsko » Přišimasy

Přišimasy
Znak obce

Obec Přišimasy se dnes skládá ze tří kdysi samostatných obcí:

Přišimasy jsou poprvé doloženy roku 1309, kdy je připomínám Jaroš z Přišimas, který svědčil při prodeji několika vsí Zderazskému klášteru. Od roku 1354 byla majetkem pražského měšťanského rodu Olbramoviců, kteří ji drželi do konce 14. stol. Původní obec byla klasickou okrouhlicí s velkou  kruhovou návsí a rybníkem.

Horka (nebo též Horky či Hůrka) je poprvé nepřímo doložena v listině ze 14. července 1279, kde je jmenován Bohuslav z Horky (Bohuslai de Monte) s krkavcem nebo havranem v erbu, který svědčil se svým sousedem Domaslavem ze Škvorce, komorníkem královny Kunhuty, ve sporu Půty z Rýzmberka. V polovině 15. století byla Horka připojena k Přišimasům.

Skřivany (v minulosti také Křivaň, Skřivaň nebo Křivany) jsou poprvé doloženy v roce 1385, vznikly v dosti složitém terénu, kolem rokle menšího potoku. V polovině 15. století byly Skřivany připojeny k Přišimasům.

Po roce 1385 připadly tyto tři osady ke škvoreckému panství, jejímž majitelem byl rod Olbramoviců a později Smiřických a Lichtenštejnů. V polovině 15. století byly všechny tři obce spojeny do jedné a pojmenovány Přišimasy po nejbohatší vsi. Pod škvorecké panství patřily Přišimasy až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. V letech 1850-55 jsou Přišimasy začleněny do okresu Černý Kostelec (Kostelec nad Černými lesy), po jeho zrušení v letech 1855 - 1960 do okresu Český Brod a po reorganizaci státní správy v roce 1960 do okresu Kolín.

Osobnosti

Vladimír Horák (* 26. 2. 1884 Přišimasy - † 23. 6. 1942 Praha) - český právník a ekonom, v letech 1908-13 pracovník politické služby ve Slezsku, poté do roku 1918 zaměstnanec ministerstva veřejných prací ve Vídni a po vzniku ČSR v letech 1918-30 pracovník Presidia ministerské rady v Praze, v letech 1930-34 vícepresident a od roku 1934 president Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze, za heydrichiády byl zatčen a popraven.

Původ názvu

Název Přišimasy pochází od staroslovanského sova "šum", tedy les, a znamená "založená u lesa"; v obci se traduje nesprávný výklad názvu od údajného "příchodu masy obyvatel" nebo ve spojitosti s masem (např. masné krámky nebo osada uzenářů atd.).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 19. listopadu 2009 usnesením č. 67 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu je heraldik Stanislav Kasík a jedná se o tzv. mluvící znamení, vyjadřující název a historii obce. Znak tvoří modrý štít se zeleným vrchem se zlatým snopem v dolní části, nad vrchem je letící skřivan přirozené barvy. Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 3 : 5, v žerďové (levé) polovině modrého pruhu hnědý letící skřivan, pod ním je v zeleném pruhu žlutý obilný snop.

Administrativní údaje

Přišimasy jsou dnes samostatnou obcí tvořenou třemi částmi Přišimasy, Horka a Skřivany, katastrální výměra činí 6,99 km² a žije zde 768 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Pohled na Přišimasy od kostela v Hradešíně (2009)

Odkaz

www.prisimasy.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK