Cesty a památky

Kolínsko » Týnice (zaniklá obec) » sýpka (tvrz)

sýpka (tvrz)
*

Týnice (zaniklá obec), Tvrze, Tvrze dochované

Sýpka stojí na místě tvrze, kterou v dnes zaniklé obci Týnice vystavěli zřejmě johanité, kteří vlastnili obec ve 2. polovině 14. století. První a také jediná písemná zmínka o tvrzi je z roku 1437, kdy ji císař Zikmund postoupil Hanuškovi ze Stupnic. Později Týnice patřila k Poděbradům, Praze, Přerovu nad Labem a od konce 16. století ke Kounicím, kdy již byla tvrz využívána pouze k hospodářským účelům. Vypálena byla za třicetileté války a její zbytky byly v roce 1723 využity při stavbě velké barokní sýpky, která se dochovala dodnes.

Mohutná třípodlažní budova z lomového zdiva obdélného půdorysu má fasády členěné pásovými římsami a pilastry s poměrně jednoduchými hlavicemi. Valbová střecha je kryta zvlněnými eternitovými deskami. Z původní tvrze se dochovalo renesanční kamenné ostění, použité druhotně na bráně nedalekého dvora.

Prohlášení za památku

Sýpka je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 29172/2–3144.

Fotogalerie

Týnice - sýpka (tvrz) od jihu (2008)Týnice - sýpka (tvrz) od západu (2008)Týnice - sýpka (tvrz) od severu (2008)Týnice - tvrz, renesanční brána (2017)Týnice - tvrz, detailoblouku renesanční brány (2017)Týnice - tvrz, detail brány (2017)Týnice - tvrz, renesanční ostění brány (2017)

Mapa

Poloha

Sýpka stojí v dominantní krajinné poloze východně od dvora Týnice.

GPS: 50°7'4.620"N, 14°50'6.610"E

Přístupnost

Nepřístupné

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK