Cesty a památky

Kolínsko » Horní Lhotka (zaniklá ves)

Horní Lhotka (zaniklá ves)
Znak Malotic, ke kterým zaniklá ves Horní Lhotka náleží

V písemných pramenech je Horní Lhotka zmiňována zpravidla současně s obcí Dolní Lhotka (dnes Lhotky) a to jako "dvě Lhoty" nebo "Lhotky". Situaci komplikují také zmínky o poplužním dvoře Dubová Lhotka (u Skvrňova), kterou někteří badatelé považují za jednu z těchto Lhot (?). Prokazatelná první zmínka o existenci Horní Lhotky je z roku 1408, kdy jistá Kateřina, vdova po Všeslavovi z Obrub, prodala spolu s jiným zbožím i poddanské usedlosti ve dvou Lhotách Jindřichu Rohlíkovi z Malotic, který je v roce 1412 zapsal jako věno svojí manželce Markétě. Ta ho v roce 1452 nechala přepsat na syna Ctibora Rohlíka z Malotic. Obě Lhoty jsou společně jmenovány i v roce 1462 ve spojení s majetkovým sporem o platy z příslušných usedlostí mezi Ctiborem a druhým manželem jeho bývalé švagrové, Přibíkem Tluksou z Čechtic. Z roku 1557 pak existuje zápis o transakci mezi Janem Říčanským z Říčan a Zdislavem a Karlem z Říčan, kdy byla při zápisu do zemských desek zapsána kromě Malotic, pustého poplužního dvora Lhotka Dubová a nově osazené vsi Dolní Lhotka i pustá ves Horní Lhotka. Jakékoliv další informace o ní mizí.

Horní Lhotka tedy zanikla buď již v průběhu 15. století vlivem husitských válečných operací nebo nejpozději v 1. polovině 16. století a již nikdy nebyla obnovena. Zaniklá ves neunikla pozornosti staršího vlastivědného bádání Josefa Tůmy (1915). V 90. letech 20. století byly terénní relikty vsi z podstatné části poničeny při lesnických pracích.

Původ názvu

Název Lhota se dával nově založeným obcím na lesní půdě, kde byli osadníci do jisté lhůty osvobozeni od všech platů vůči vrchnosti jako odměna za práci s vykácením (vyklučením) lesa (zpravidla po dobu 5 - 8 let, tzv. lhóta nebo lehota = ulehčení, osvobození, odklad).

Administrativní údaje

Zaniklá ves Horní Lhotka leží v západní části katastru obce Lhotky.

Mapa

Poloha

Zbytky vsi Horní Lhotka se nacházejí v lese jihozápadně od obce Lhotky v poloze Na Starých Lhotkách, 6,5 km jihozápadně od Kouřimi v nadmořské výšce 400 - 417 m n. m.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK