Cesty a památky

Kolínsko » Zadní Hrádek » Lípa na Zadním Hrádku

Lípa na Zadním Hrádku

Zadní Hrádek, Příroda, Památné stromy

Zaniklý památný strom

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) na Zadním Hrádku patřila k nejdéle chráněným stromům Kolínska, součástí soupisu chráněných stromů byla uvedena již v roce 1941.Vysazena byla kolem roku 1750 a ještě v roce 1977 byla vysoká 22 metrů, s obvodem kmene 309 cm. Někdy v letech 1984-86 došlo po silném větru k odlomení koruny, protože při revizi chráněných stromů v roce 1987 je strom popisován jako torzo o výšce 12 metrů. Po jeho regeneraci ale došlo k opětovnému růstu a v roce 1998 byla naměřena výška stromu se zmlazenou korunou 22 metrů, obvod kmene činil 320 cm. V roce 2012 však došlo pod náporem silného větru k rozlomení stromu, a tento nápor již lípa nevydržela. V roce 2014 se na místě nacházelo již jen třímetrové torzo, které postupně odumřelo.

Důvodem vyhlášení ochrany bylo to, že strom tvořil významnou krajinnou dominantu a jednalo se o biologicky významný druh.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je stále evidována pod kódem 104082.

Fotogalerie

Zadní Hrádek - Lípa na Zadním Hrádku po zmlazení před definitivním zánikem (2009)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Rus I.: Památné stromy Kolínska - historie 2. část, Zparvodaj města Kolína, ročík 22, číslo 9, Kolín 2016.

Mapa

Poloha

Strom rostl na zahradě hájovny v Hrádeckém lese při silnici Kolín – Uhlířské Janovice.

GPS: 49°55'42.244"N, 15°5'42.977"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK