Cesty a památky

Kolínsko » Tuklaty

Tuklaty
Tuklaty - znak

Ve starší literatuře se chybně uvádí jako první zmínka o obci, pod názvem Havraň, rok 1205; jedná se ale o chybu, neboť tato zmínka se váže k zaniklé obci Tukleky (Havraň) v k.ú. Třebusice, okres Kladno. První písemná zmínka o Tuklatech na Kolínsku tak pochází až z listiny, která vznikla někdy v letech 1207-14, a ve které je zmiňován Štěpán z Tuklek (Stephano de Tuklek). Další Štěpán z Tuklek se připomíná k roku 1295, který se účastnil vyměření nedaleké vsi Bylany, a v roce 1319 pak Jan z Tuklek, jako poslední příslušník místního zemanského rodu. V polovině 14. století se Tuklaty dostaly do majetku pražských měšťanů, nejprve Olbramoviců a po nich těsně před rokem 1385 Jeňka (Jana) z Cách. Ve 20. letech 15. století získali Tuklaty Čečkové z Pakoměřic, za nichž došlo k rozdělení vsi na dvě části a to škvoreckou Škvoreckých z Klinštejna a Smiřických a hostýnskou Dlasků ze Vchynic. Do jedněch rukou byla obec znovu spojena až v roce 1547 Zikmundem Smiřickým, který ji poté připojil k panství Škvorec. Jeho součástí byly Tuklaty až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848, kdy se osamostatnily, a spolu se sousedními Tlustovousy připadly v roce 1850 do okresu Český Brod, jehož součástí byly až do reorganizace státní správy v roce 1960, kdy se stala součástí okresu Kolín.

Osobnosti

Jan Hölzel (* 18. 10. 1748 Tuklaty – † po roce 1808 Praha) - hudebník, houslista a výrobce hudebních nástrojů, zejména v Čechách vynalezený hudební nástroj "kobza" (též "drátěnka").

Ferdinand Klindera (* 22. 10. 1875 Tuklaty – † 23. 10. 1953 Mělník) - významný český a československý národohospodář, organizátor agrárního družstevnictví, politik a poslanec za Republikánskou stranu československého venkova (agrárníky).

Původ názvu

Obec se původně nazývala Tukleky a podle místní tradice se název obce odvozuje od jedné ze svatováclavských legend, a to porážce zlického knížete Radslava přemyslovským knížetem Václavem, ke které mělo dojít v okolí (pověst se váže i k blízkým obcím Přistoupim a Štolmíř). V těchto místech měl Radslav kleknout před Václavem - Tuklaty = tu kleky.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 21. června 2018 usnesením č. 9 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu znaku i vlajky je Stanislav Kasík. Znak tvoří modrý štít, ve kterém na zeleném návrší stojí stříbrná věž s půlkruhově zakončeným oknem v patře a pravoúhlým vchodem v přízemí a střechou zakončenou zlatou makovicí. V pravém horním rohu štítu je zlatá hvězda, uprostřed návrší je zlatý mlýnský kámen s černou kypřicí.

Administrativní údaje

Tuklaty jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí je obec Tlustovousy. Katastrální výměra činí 8,15 km² a žije zde 991 stálých obyvatel (1. ledna 2018).

Fotogalerie

Tuklaty - obec na mapě III. vojenského mapování 1877-78 (© Agentura ochrany přírody a krajiny - AOPK ČR)Tuklaty na Müllerově mapě z roku 1720 (© Historický ústav AV ČR)Tuklaty - celkový pohled na střed obce (foto FLYFOTO)Tuklaty - pohled na obec od jihovýchodu (2008)Tuklaty - kolorovaná pohlednice (1916)Tuklaty - akvarel Karla Liebschera (před rokem 1896)

Odkaz

www.tuklaty.cz

Mapa

Poloha

Tuklaty leží 6,5 kilometru severozápadně od Českého Brodu (31,5 kilometru severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 248 metrů při Tuklatském potoku.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK