Cesty a památky

Kolínsko » Býchory

Býchory
Býchory - znak obce

Ves Býchory je poprvé písemně doložena v roce 1352, kdy zdejší kostel náležel ke kouřimskému děkanátu. V roce 1359 pak byly Býchory rozděleny mezi dva majitele. Jednu část vsi vlastnil v tom roce Vilém ze Skochovic a druhou Jan z Býchor. První část v roce 1374 koupil Petr z Javorníka, písař císaře Karla IV. a po něm ji vlastnil Diviš ze Sekeřic, který ji v roce 1444 prodal Mikuláši z Raškovic, zakladateli zemanského rodu Býchorských z Raškovic. V roce 1472 se jako majitel této části vsi uvádí jeho syn Hynek Býchorský z Raškovic. Druhá část vsi připadla v roce 1472 po smrti Hereše z Býchor jako odúmrť králi Vladislavovi II., který ji po delších sporech postoupil v roce 1487 majiteli první části, Hynkovi Býchorskému z Raškovic. Tím byly obě části vsi natrvalo spojeny. V letech 1499 - 1523 vlastnil ves Jan Býchorský z Raškovic, který později získal i obce Horušany a Tlustovousy blízko Prahy. Proto v roce 1523 prodal ves královskému panství v Kolíně,ke kterému patřila následujících 300 let. Po třicetileté válce v roce 1654 zůstalo v obci obydlených pouze 5 gruntů, ostatní domy byly pusté, ale do roku 1843 se počet obyvatel zvýšil na 419. po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 patřily Býchory nejprve správně pod sousední Ovčáry, dne 6. července 1875 se však osamostatnily a od té doby jsou samostatnou obcí. V letech 1964-91 byly součástí Býchor Němčice.

V roce 1996 Býchory obsadily 1. místo za region Praha v celostátní soutěži Vesnice roku.

Osobnosti

František Xaverius Horský z Horskýsfeldu (* 29. 9. 1801 Bílina - † 6. 4. 1877 Býchory) - významný český národohospodář a stavitel býchorského zámku.

Josef Tulka (* 3. 1. 1846 Nová Paka - † neznámé) - český malíř generace národního divadla, v letech 1873-79 působil na zámku ve službách Františka Horského jako učitel kreslení.

František Flos (* 27. 7. 1864 Přelouč - † 8. 1. 1961 Praha) - český učitel, dramatik, spisovatel (zakladatel dobrodružné literatury pro mládež), překladatel z francouštiny, představitel tzv. žánrového realismu, v letech 1888-89 působil jako učitel v Býchorech.

Filip Ernst Maria z Hohenlohe-Schullingfurst (* 5. 6. 1853 Schillingsfürst - † 26. 12. 1915 Bad Reichenhall) - majitel poděbradského panství a zdejšího zámku.

Jan Evangelista Kubelík (* 5. 7 1880 Praha – † 5. 12. 1940 Praha) - významný český houslista a hudební skladatel, majitel zdejšího zámku. Ve své době byl považován za nejlepšího houslistu světa. Na zámku v Býchorech žil s celou svou rodinou v letech 1904-16, narodilo se mu zde šest z jeho osmi dětí.

Rafael Jeroným Kubelík (* 29. 6. 1914 Býchory – † 11. 8. 1996 Kastanienbaum, Švýcarsko) - významný, světově proslulý český dirigent a hudební skladatel a houslista, již jako devatenáctiletý dirigoval Českou filharmonii a od roku 1941 se stal jejím uměleckým vedoucímm. Po roce 1945 stál u zrodu hudebního festivalu Pražské jaro.

František Karel Foltýn (* 8. 10. 1937 Kněžpol – † 20. 11. 2000 Býchory) - český malíř a ilustrátor, věnoval se expresivní abstrakci a tzv. nové figuraci.

Původ názvu

Obec se v minulosti nazývala Bichhor, Bichor, Bychor, Bichora, Bychora, Bichori, Baychor, Bichory, Bejchory, Beghor a nakonec Býchory, které byly kodifikovány v roce 1921.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 7. října 2003 usnesením č. 30 schválen znak a prapor obce. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, na kterém je v modrém štítě stříbrná lilie provázená dvěma zlatými hvězdami, pod ní šikmo položené housle s černým hmatníkem a koso podložené smyčcem, obojí zlaté.

Administrativní údaje

Býchory jsou dnes samostatnou obcí, katastrální výměra činí 6,52 km² a žije zde 624 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Býchory - střed obce (2018)

Odkaz

www.obec-bychory.cz

Mapa

Poloha

Býchory leží 6,5 kilometru severovýchodně od Kolína v nadmořské výšce 214 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK