Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek

Velký Osek
Znak obce

Původní osada Osček (t. j. Oseček) je poprvé zmiňována v listině z roku 1233. Jako Osík je jmenována v zakládající listině kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě z roku 1228, kdy se stal součástí klášterního zboží spolu s okolními obcemi. Nynější obec Oseček na druhém břehu Labe se původně jmenovala Osek, později se názvy obou obcí vyměnily. V roce 1366 si pronajal část klášterního majetku od Alžběty, abatyše kláštera sv. Jiří v Praze, Ješek z Všechlap, a to včetně Osíka. V této souvislosti je v Osíku zmiňována rychta, ale nejstarší doložený rychtář je až Pavel Jehňák v roce 1615. Ješek měl právo pro sebe držet v Osíku rybáře, ale měl povinnost vypravit v čas potřeby pro klášter jízdního lukostřelce a dále měl odvádět klášteru třetí díl z pokut vybíraných na vyjmenovaných rychtách. V roce 1437 císař Zikmund odebral klášteru jeho statky v Polabí a daroval je Jiřímu z Poděbrad, který Osek připojil v roce 1458 ke kolínskému panství a v jehož majetku zůstal až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Od roku 1850 je Velký Osek samostatnou obcí v okrese Kolín.

V roce 1869 se začala vyměřovat stavba nádraží na Severozápadní dráze císaře Ferdinanda, která byla zahájena v roce 1870. Stavbu prováděli stavitelé bratři Teibachové z Kutné Hory. Dnes je železniční stanice Velký Osek odbočnou stanicí na hlavní železniční trati Kolín – Nymburk – Praha, z níž odbočuje důležitá trať do Hradce Králové. V letech 1870 - 1925 z nádraží vycházela vlečka do dvora Karolín u Volárny.

Osobnosti

Josef Bělina (* 26. 12. 1893 Velký Osek - † 20. 7. 1948 Londýn, Anglie) -  český novinář a politik, během 2. světové války působil jako prostředník mezi čs. exilovou reprezentací a Labour Party, v Londýně zůstal i po válce a vydával hospodářský bulletin News from Central Europe a Londýnské listy, po únoru 1948 se podílel na formování nového čs. exilu a exilového vedení Čs. sociální demokracie.

Ladislav Serbus (* 23. 10. 1908 Velký Osek - † 8. 10. 1987 Praha) - tělovýchovný odborník a pedagog Fakulty tělesné výchovy v Praze, autor tělovýchovných a sportovních příruček i učebnic a světová autorita masových a pódiových cvičení (sletová a spartakiádní vystpupení).

Původ názvu

Jméno obce je slovanského původu a vyjadřuje založení na místě, které vylo třeba nejprve vysekat v lese (osekat les), v průběhu staletí název kolísal jako Osček, Osík nebo Vosek. Současný název se ustálil v průběhu 17. století, kdy se začal používat na rozlišení obou Oseků (pro obec na druhém břehu Labe se vžil název Oseček).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 17. října 1997 usnesením č. 41 schválen znak a prapor obce. Znak tvoří stříbrný štít s modrou spodní částí, v horní části je červený okřídlený drak hledící doleva a šikmo dolů probodený zlatým kopím zakončeným křížem, v modré části je stříbrný minerální pramen. Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a modrý, v levé (žerďové) části bílého pruhu je červené dračí křídlo šikmo probodené žlutým kopím zakončeným křížem.

Administrativní údaje

Velký Osek je dnes samostatnou obcí, na jejímž katastru se nachází zaniklá ves Vesec, katastrální výměra činí 10,54 km² a žije zde 2 419 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Odkaz

www.velky-osek.cz

Mapa

Poloha

Velký Osek leží 8 kilometrů severně od Kolína v nadmořské výšce 189 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK