Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky

Červené Pečky
Znak obce

Ves Pečky byla založena zřejmě ve 12. století, k roku 1225 se vzpomíná jakýsi Jan z Peček, člen družiny krále Přemysla Otakara I.. První písemná zmínka o vsi Pečky je až z roku 1333, kdy zde měl majetek Zdislav z Peček a Václav z Bohouňovic. Po Zdislavově smrti jsou jedinými majiteli obce páni z Bohouňovic, po kterých následuje řada neznámých vlastníků, v roce 1359 se připomíná Jarohněv z Peček. V letech 1473 – 1504 byla obec v majetku Mírků ze Solopysk, poté Dobřeňských z Dobřenic (do roku 1520), Hanikýřů ze Semína (do roku 1530) a Pařízků z Pařízku (do roku 1538) v roce 1538 panství koupil Václav Hrabáně z Přerubenic. V roce 1713 získal panství, ke kterému patřila obec a dvůr se zámkem a dalších 10 dvorů a 29 vsí, Karel Jáchym Breda. Ten panství postupně zadlužil, až upadl v roce 1734 do konkurzu. Administrátorem se stal Isidor Václav Obytecký z Obytec, který nechal v roce 1736 sestavit podrobný popis panství a zahájil jeho postupný rozprodej. Červenopečecké panství se výrazně zmenšilo oproti stavu v roce 1713, kromě zámku, dvora a vsi Peček k němu náleželo již jen 11 vsí. Toto panství bylo v roce 1738 postoupeno jako náhrada za dluhy patronátním kostelům pražského arcibiskupství, které ho v roce 1754 prodalo Ignáci Kochovi, sekretáři císařovny Marie Terezie. Ten 10. května 1755 dosáhl u císařovny povýšení Peček na městečko (městys). Poslední změna majitelů nastává v roce 1794, kdy panství Pečky kupuje Leopold Hrubý z Gelenj (Jelení). Ve druhé polovině 19. století za svobodného pána Bohdana (Theodora) Hrubého z Gelenj (Jelení), milovníka umění, zažívají Pečky velký rozkvět. Na místní škole působil kapelník František Kmoch, který byl častým návštěvníkem na zámku, a spisovatel František Flos, autor „Lovců orchidejí“. Díky zálibě pana Bohdana v botanice se na přelomu 19. a 20. století pěstovaly a šlechtily v zámeckých sklenících okrasné rostliny, zejména orchideje (dokonce zde vypěstovaného a v roce 1882 uznaného druhu Acineta hrubyana), jejichž kolekce patřila k jedné z nejslavnějších v Evropě. Zdobily císařské sídlo a dodnes je najdeme v zámku Schönbrunn ve Vídni nebo v botanické zahradě v Praze.

Dne 20. března 1996 rozhodl Okresní úřad v Kolíně o zřízení chráněné památkové zóny zahrnující nejstarší zástavbu kolem kostela P. Marie, náměstí s přilehlou zástavbou a zámecký areál o rozloze cca 20 ha.

Dne 10. října 2006 byl Červeným Pečkám vrácen status městyse.

Osobnosti

Rod Hrubých z Gelenj (Jelení) - viz samostatný list.

František Jelínek (* 7. 12. 1860 Červené Pečky - † 23. 7. 1941 Ždánice) - učitel, odborný publicista, redaktor časopisů Přítel lidu a Jaro mládí, autor První národní čítanky.

František Flos (* 27. 7. 1864 Přelouč - † 8. 1. 1961 Praha) - český učitel, dramatik, spisovatel (zakladatel dobrodružné literatury pro mládež), překladatel z francouštiny, představitel tzv. žánrového realismu, v letech 1889-91 a 1894 - 1904 působil jako učitel v Červených Pečkách.

Rudolf Bergman (* 15. 7. 1876 Červené Pečky - † 23. 1. 1940 Nová Ves pod Pleší) - český agrární politik, od roku 1920 československý poslanec a senátor Národního shromáždění za Československou národní demokracii (Národní sjednocení).

František Kmoch (* 1. 8. 1848 Zásmuky - † 30. 4. 1912 Kolín) - významný český hudební skladatel a kapelník, v letech 1870-72 působil jako učitel v Červených Pečkách.

Josef Matouš (* 21. 6. 1881 Červené Pečky - † 4. 1. 1971 Praha) - středoškolský profesor, literární kritik a významný překladatel z polštiny.

František Dvořák (* 28. 11. 1896 Červené Pečky - † 10. 6. 1943 Drážďany, Německo) - významný regionální archeolog a český odbojář.

Josef Cikán (* 22. 11. 1914 Červené Pečky - † 1. 4. 1985 Praha) - československý voják a účastník operace Glucinium (krací název pro paradesantní výsadek na území protektorátu v roce 1944 z Anglie).

Původ názvu

Původní název Pečky byl v roce 1538 doplněn na Pečky Hrabáňovy podle majitele panství Václava Hrabáně z Přerubenic, od roku 1868 nese městečko nový název Červené Pečky, který se odvozuje zřejmě podle barvy stěn místního kostela Narození Panny Marie nebo podle natření Zámeckého pivovaru volskou krví. V blízkém okolí jsou ještě jedny Pečky, původ tohoto slova je ale nejasný. Mohl se vyvinout ze staročeského "pičit se" tedy vyčnívat, ukazovat se - obec je na vyšším místě než okolní rovinatá krajina Polabí, nebo z německého "petschieren", což znamená pečetit.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 30. listopadu 2007 usnesením č. 28 schválen znak a prapor obce. Znak tvoří červený štít, ve kterém je zlatý heroldský kříž s osmi černými přivrácenými krokvemi, uprostřed doplněný zlatým štítkem s černou jelení hlavou s krkem a hrudí, znakem rodiny Hrubých z Gelenj (Jelení). Prapor tvoří červený list se žlutým středovým křížem s rameny širokými osminu délky listu, na kříži černé krokve s rameny širokými osminu šířky listu s vrcholy do středu listu, kde je žluté kruhové pole s černou hlavou jelena s krkem a hrudí.

Administrativní údaje

Červené Pečky jsou dnes samostatným městysem, jehož součástí jsou od roku 1979 obce Bohouňovice I, Bojiště, Bořetice, Čertovka, Dobešovice, Dolany, Malá Vysoká, Opatovice a dvůr Hranice. Katastrální výměra činí 16,17 km² a žije zde 1 801 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Odkaz

www.cervenepecky.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Červené Pečky leží 5,5 kilometru jižně od Kolína v nadmořské výšce 285 metrů.

V tomto městysi naleznete

Fotogalerie

Červené Pečky - střed městyse s kostelem a zámkem (2019)Červené Pečky - náměstí 1. máje, jižní fronta domů (2019)

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK