Cesty a památky

Kolínsko » Veltruby » Veltrubská lípa

Veltrubská lípa
*

Veltruby, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) o výšce 16 metrů s obvodem kmene 367 cm, koruna je vysoká 14 metrů a široká 17 metrů (měření v roce 2013). Strom byl zasazen kolem roku 1700, takže se jedná o veterána. Charakteristická je rozložitá zdravá koruna, na kmeni a bázi koruny je několik dutinek po odříznutých větvích, jedna větší zaplněná cementem (z roku 2005), mohutné obnažené kořenové náběhy jsou částečně poškozené s odlupující se kůrou, mezi nimi jsou umístěna boží muka. V těsném sousedství roste mladší jedinec, zřejmě výmladek (?). Zdravotní stav stromu je velmi dobrý, kvete a plodí.

Důvodem ochrany je stáří stromu, jeho výjimečný a estetický vzrůst, krajinná dominanta a spojení s historickou památkou.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje usnesením ze dne 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je strom evidován pod kódem 104053.

Fotogalerie

Veltruby - Veltrubská lípa (2017)Veltruby - Veltrubská lípa od jihu (2017)Veltruby - Veltrubská lípa od jihozápadu (2017)Veltruby - Veltrubská lípa, kmen (2017)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Památná lípa stojí v centru obce u božích muk P. Marie Bolestné.

GPS: 50°4'10.656"N, 15°11'5.988"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK